Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2006. gada 16. marts - Strasbūra

16. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2006. gada 14. marta protokola 4. punktā)


16.1. Cilvēktiesības Moldovā un īpaši Piedņestrā

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 un B6-0186/2006.

Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Erik Meijer, Elisabeth Schroedter un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Laima Liucija Andrikienė PPE-DE grupas vārdā, Józef Pinior PSE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki , pie grupām nepiederošs deputāts, Bernd Posselt un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 16. marta protokola 17.1. punkts.


16.2. Kazahstāna

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-01772006, B6-0181/2006 un B6-0184/2006.

Ona Juknevičienė un Albert Jan Maat iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt, kas norādīja, ka viņš ir ienesis sēžu zālē aizdegtu sveci kā zīmi solidaritātei ar Baltkrieviju (sēdes vadītājs viņu informēja, ka saskaņā ar drošības noteikumiem ir stingri aizliegts ienest sēžu zālē liesmojošus priekšmetus, un lika viņam nodzēst sveci).

Józef Pinior, Erik Meijer, Carl Schlyter un Janusz Wojciechowski iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā, John Attard-Montalto PSE grupas vārdā, Andreas Mölzer , pie grupām nepiederošs deputāts, Karin Scheele un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 16. marta protokola 17.2. punkts.


16.3. Nesodāmība Āfrikā un īpaši Hissène Habré lieta

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 un B6-0185/2006.

Raül Romeva i Rueda, Jürgen Schröder, Ana Maria Gomes, Erik Meijer un Marios Matsakis iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Karin Scheele PSE grupas vārdā, un Urszula Krupa , pie grupām nepiederoša deputāte.

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 16. marta protokola 17.3. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika