Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0167/2006

Debatter :

PV 16/03/2006 - 16.2
CRE 16/03/2006 - 16.2

Omröstningar :

PV 16/03/2006 - 17.2
CRE 16/03/2006 - 17.2

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 16 mars 2006 - Strasbourg

17.2. Kazakhstan (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 och B6-0184/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0167/2006

(ersätter B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 och B6-0184/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Albert Jan Maat, Jürgen Schröder och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Bernadette Bourzai för PSE-gruppen,

Ona Juknevičienė och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Bart Staes och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen,

Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer och Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen,
Cristiana Muscardini och Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen.

Antogs (P6_TA(2006)0100)

Inlägg om omröstningen:

Albert Jan Maat lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl B, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy