Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 16. marts 2006 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.De politiske gruppers sammensætning
 3.Modtagne dokumenter
 4.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 5.EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) ***I (forhandling)
 6.EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) ***I (forhandling)
 7.Meddelelse af Rådets fælles holdninger
 8.Erklæring fra formanden
 9.Afstemningstid
  
9.1.EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) ***I (afstemning)
  
9.2.Garanterede traditionelle specialiteter inden for landbrugsprodukter og fødevarer * (afstemning)
  
9.3.Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer * (afstemning)
  
9.4.Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2005 (afstemning)
  
9.5.62. samling i FN's Menneskerettighedskommission (afstemning)
  
9.6.Forberedelser til COP-MOP-mødet vedrørende biologisk mangfoldighed og sikkerhed (Curitiba, Brasilien) (afstemning)
 10.Dagsorden og frister
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 15.EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) ***I (fortsat forhandling)
 16.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
16.1.Menneskerettigheder i Moldova og især i Transnistrien
  
16.2.Kasakhstan
  
16.3.Straffrihed i Afrika og specielt Hissène Habré-sagen
 17.Afstemningstid
  
17.1.Menneskerettigheder i Moldova og især i Transnistrien (afstemning)
  
17.2.Kasakhstan (afstemning)
  
17.3.Straffrihed i Afrika og specielt Hissène Habré-sagen (afstemning)
 18.Stemmerettelser og -intentioner
 19.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 20.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 21.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 22.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 23.Tidspunkt for næste møde
 24.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (190 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb)       
 
Protokol (143 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) Afstemningsresultater (398 kb) Afstemning ved navneopråb (365 kb) 
 
Protokol (209 kb) Tilstedeværelsesliste (67 kb) Afstemningsresultater (160 kb) Afstemning ved navneopråb (194 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik