Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 16. märts 2006 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Fraktsioonide koosseis
 3.Esitatud dokumendid
 4.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 5.Ühenduse tegevusprogramm (2007–2013), terviseküsimused ***I (arutelu)
 6.Ühenduse tegevusprogramm (2007–2013), tarbijakaitseküsimused ***I (arutelu)
 7.Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine
 8.Presidentuuri avaldus
 9.Hääletused
  
9.1.Ühenduse tegevusprogramm (2007–2013), terviseküsimused ***I (hääletus)
  
9.2.Põllumajandustoodete ja toiduainete garanteeritud traditsioonilised eritunnused * (hääletus)
  
9.3.Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse * (hääletus)
  
9.4.Laienemise strateegiadokument (2005) (hääletus)
  
9.5.ÜRO inimõiguste komisjoni 62. istungjärk (hääletus)
  
9.6.Ettevalmistused bioloogilist mitmekesisust ja bioohutust käsitlevateks COP-MOP kohtumisteks (Curitiba, Brasiilia) (hääletus)
 10.Päevakord ja esitamistähtajad
 11.Hääletuse kohta selgituste andmine
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Ühenduse tegevusprogramm (2007–2013), tarbijakaitseküsimused ***I (arutelu jätkamine)
 16.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
16.1.Inimõiguste olukord Moldovas ja Transnistrias
  
16.2.Kasahstan
  
16.3.Karistamatus Aafrikas ja Hissène Habré juhtum
 17.Hääletused
  
17.1.Inimõiguste olukord Moldovas ja Transnistrias (hääletus)
  
17.2.Kasahstan (hääletus)
  
17.3.Karistamatus Aafrikas ja Hissène Habré juhtum (hääletus)
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 19.Teatud dokumente puudutavad otsused
 20.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 21.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 22.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 23.Järgmiste istungite ajakava
 24.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (191 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb)       
 
Protokoll (142 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) Hääletuste tulemused (346 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (364 kb) 
 
Protokoll (204 kb) Kohalolijate nimekiri (68 kb) Hääletuste tulemused (161 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (194 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika