Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 16 maart 2006 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling fracties
 3.Ingekomen stukken
 4.Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 5.Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) ***I (debat)
 6.Communautair actieprogramma op het gebied van de consumentenbescherming (2007-2013) ***I (debat)
 7.Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Stemmingen
  
9.1.Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) ***I (stemming)
  
9.2.Gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen * (stemming)
  
9.3.Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen * (stemming)
  
9.4.Strategiedocument over de uitbreiding (2005) (stemming)
  
9.5.62ste zitting van de VN-Mensenrechtencommissie (UNCHR, Genève) (stemming)
  
9.6.Voorbereidingen voor de COP-MOP vergadering over biologische diversiteit en veiligheid (Curitiba, Brazilië) (stemming)
 10.Agenda en indieningstermijnen
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Communautair actieprogramma op het gebied van de consumentenbescherming (2007-2013) ***I (voortzetting van het debat)
 16.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
16.1.Mensenrechten in Moldavië en met name in Transnistrië
  
16.2.Kazachstan
  
16.3.Straffeloosheid in Afrika en met name de zaak Hissène Habré
 17.Stemmingen
  
17.1.Mensenrechten in Moldavië en met name in Transnistrië (stemming)
  
17.2.Kazachstan (stemming)
  
17.3.Straffeloosheid in Afrika en met name de zaak Hissène Habré (stemming)
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 19.Besluiten inzake bepaalde documenten
 20.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 21.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 22.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 23.Rooster van de volgende vergaderingen
 24.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (193 kb) Presentielijst (58 kb)       
 
Notulen (148 kb) Presentielijst (22 kb) Stemmingsuitslagen (344 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (378 kb) 
 
Notulen (214 kb) Presentielijst (67 kb) Stemmingsuitslagen (166 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (194 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid