Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 16 marca 2006 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych
 3.Składanie dokumentów
 4.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)
 5.Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2007-2013) - aspekty zdrowotne ***I (debata)
 6.Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013) - aspekt ochrony konsumentów ***I (debata)
 7.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 8.Oświadczenie Przewodniczącego
 9.Głosowanie
  9.1.Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2007-2013) - aspekty zdrowotne ***I (głosowanie)
  9.2.Gwarantowane tradycyjne specjalności produktów rolnych i środków spożywczych * (głosowanie)
  9.3.Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych * (głosowanie)
  9.4.Dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia (2005 r.) (głosowanie)
  9.5.Stan negocjacji w sprawie Rady Praw Człowieka (Genewa - 62. sesja - Rada Praw Człowieka ONZ) (głosowanie)
  9.6.Przygotowania do spotkań w ramach VIII Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej i III Posiedzenia Stron Protokołu z Kartaginy o bezpieczeństwie biologicznym (Kurytyba, Brazylia) (głosowanie)
 10.Porządek dzienny i termin składania
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013) - aspekt ochrony konsumentów ***I (ciąg dalszy debaty)
 16.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  16.1.Prawa człowieka w Mołdawii, a w szczególnośći w Naddniestrzu
  16.2.Kazachstan
  16.3.Bezkarność w Afryce, a w szczególności sprawa Hissène Habré
 17.Głosowanie
  17.1.Prawa człowieka w Mołdawii, a w szczególności w Naddniestrzu (głosowanie)
  17.2.Kazachstan (głosowanie)
  17.3.Bezkarność w Afryce, a w szczególności sprawa Hissène Habré (głosowanie)
 18.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 19.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 20.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 21.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 22.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu
 23.Kalendarz następnych posiedzeń
 24.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (192 kb) Lista obecności (58 kb)       
 
Protokół (146 kb) Lista obecności (22 kb) Wyniki głosowania (358 kb) Głosowanie imienne (273 kb) 
 
Protokół (217 kb) Lista obecności (67 kb) Wyniki głosowania (168 kb) Głosowanie imienne (194 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności