Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2006 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie politických skupín
 3.Predložené dokumenty
 4.Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 5.Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 - 2013) ***I (rozprava)
 6.Akčný program Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa (2007 - 2013) ***I (rozprava)
 7.Oznámenie spoločnej pozície Rady
 8.Vyhlásenie predsedníctva
 9.Hlasovanie
  
9.1.Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 - 2013) ***I (hlasovanie)
  
9.2.Zaručené tradičné špeciality z poľnohospodárskych výrobkov a potravín * (hlasovanie)
  
9.3.Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín * (hlasovanie)
  
9.4.Strategický dokument o rozširovaní (2005) (hlasovanie)
  
9.5.Stav rokovaní o Rade pre ľudské práva (Ženeva - 62. zasadnutie - KĽP OSN) (hlasovanie)
  
9.6.Prípravy na zasadnutie COP-MOP o biologickej odlišnosti a bezpečnosti (Curitiba, Brazília) (hlasovanie)
 10.Program schôdze a lehoty na predkladanie
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Akčný program Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa (2007 - 2013) ***I (pokračovanie rozpravy)
 16.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
16.1.Ľudské práva v Moldavsku a najmä v Podnestersku
  
16.2.Kazachstan
  
16.3.Beztrestnosť v Afrike a najmä prípad Hisséna Habrého
 17.Hlasovanie
  
17.1.Ľudské práva v Moldavsku a najmä v Podnestersku (hlasovanie)
  
17.2.Kazachstan (hlasovanie)
  
17.3.Beztrestnosť v Afrike a najmä prípad Hisséna Habré-ho (hlasovanie)
 18.Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní
 19.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 20.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 21.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 22.Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu
 23.Termín nasledujúcej schôdze
 24.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (191 kb) Prezenčná listina (58 kb)       
 
Zápisnica (141 kb) Prezenčná listina (22 kb) Výsledky hlasovania (437 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (364 kb) 
 
Zápisnica (210 kb) Prezenčná listina (68 kb) Výsledky hlasovania (169 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (194 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia