Index 
Jegyzőkönyv
PDF 217kWORD 151k
2006. március 16., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A képviselőcsoportok tagjai
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)
 5.Közösségi cselekvési program (2007-2013), egészségügyre vonatkozó rész ***I (vita)
 6.Közösségi cselekvési program a fogyasztóvédelem területén (2007-2013), fogyasztóvédelemre vonatkozó rész ***I (vita)
 7.A Tanács közös álláspontjainak közlése
 8.Az elnökség nyilatkozata
 9.Szavazások órája
  
9.1.Közösségi cselekvési program (2007-2013), egészségügyre vonatkozó rész ***I (szavazás)
  
9.2.Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek hagyományos különleges termékei * (szavazás)
  
9.3.Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalma * (szavazás)
  
9.4.A 2005. évi bővítési stratégiai dokumentum (szavazás)
  
9.5.Az Emberi Jogi Bizottságról szóló tárgyalások helyzete (Genf - 62. ülésszak - ENSZ Emberi Jogi Bizottsága) (szavazás)
  
9.6.A biológiai sokféleséggel és biztonsággal foglalkozó COP-MOP ülés előkészítése (Curitiba, Brazília) (szavazás)
 10.Napirend és benyújtási határidők
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 15.Közösségi cselekvési program a fogyasztóvédelem területén (2007-2013), fogyasztóvédelemre vonatkozó rész ***I (a vita folytatása)
 16.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
16.1.Az emberi jogok Moldovában, különösen Transznisztriában
  
16.2.Kazahsztán
  
16.3.Büntetlenség Afrikában és különösen Hissène Habré ügye
 17.Szavazások órája
  
17.1.Az emberi jogok Moldovában, különösen Transznisztriában (szavazás)
  
17.2.Kazahsztán (szavazás)
  
17.3.A büntetlenség Afrikában, különösen a Hissène Habré-ügy (szavazás)
 18.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 19.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok
 20.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)
 21.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 22.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 23.A következő ülések időpontjai
 24.Az ülés elnapolása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKSÉG: Janusz ONYSZKIEWICZ
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.00 órakor nyitják meg.


2. A képviselőcsoportok tagjai

A IND/DEM képviselőcsoport tájékoztatta az elnökséget, hogy Umberto Bossi, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Francesco Enrico Speroni, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak és Andrzej Tomasz Zapałowski már nem a képviselőcsoport tagja.

A szóban forgó képviselők ennélfogva 2006.03.15-től kezdődően független képviselők.

Felszólal: Mario Borghezio, aki kifogásolja a követett eljárást, melyet szabálytalannak és illegitimnek minősít, Roselyne Bachelot-Narquin a jelenléti ívvel kapcsolatban, Manuel Medina Ortega, aki tiltakozik az ellen, hogy még mindig nem kapott írásbeli választ egy kérdésére, amelyet a Tanácsnak a keddi kérdések órája keretében tett fel, és amelyre nem kapott kielégítő választ, és Francesco Enrico Speroni, aki támogatja Mario Borghezio észrevételeit és kéri az eljárás ellenőrzését (az elnök tudomásul veszi a kérést).


3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

ECON

véleménynyilvánításra felkért

ITRE

- Javaslat az ellátási lánc biztonságának növeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2006)0079 - C6-0074/2006 - 2006/0025(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

TRAN

véleménynyilvánításra felkért

LIBE

- Javaslat az Európai Atomenergia-közösség hetedik keretprogramjának (2007–2011) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi (Euratom) rendeletre (COM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

ITRE

véleménynyilvánításra felkért

BUDG

- Javaslat az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

EMPL

véleménynyilvánításra felkért

INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO, REGI

- Javaslat az 1785/2003/EK rendeletnek a rizsre vonatkozó behozatali szabályok tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2006)0098 - C6-0085/2006 - 2006/0028(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

AGRI

véleménynyilvánításra felkért

INTA

- Javaslat az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 1999. május 6-i intézményközi megállapodást kiegészítő 2002. november 7-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapodás 3. pontja értelmében történő mobilizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatról (COM(2006)0114 - C6-0086/2006 - 2006/2064(ACI)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

BUDG

véleménynyilvánításra felkért

REGI

- A DEC 06/2006. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2006)0243 - C6-0088/2006 - 2006/2065(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

BUDG

2) képviselők

2.1) az Eljárási Szabályzat javasolt módosításai (az Eljárási Szabályzat 202. cikke)

Gargani Giuseppe - Javaslat az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosítására: a 201. cikk módosítása
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFCO


4. Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A 68, 82/2005 sz. írásbeli nyilatkozat nem kapta meg a szükséges számú aláírást, így az az Eljárási Szabályzat 116. cikkének (5) bekezdése értelmében érvénytelen.


5. Közösségi cselekvési program (2007-2013), egészségügyre vonatkozó rész ***I (vita)

Jelentés az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007-2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról - egészségügyre vonatkozó rész [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

Felszólal: Markos Kyprianou (a Bizottság tagja).

Antonios Trakatellis előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Anders Samuelsen (a BUDG bizottság véleményének előadója), John Bowis, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Holger Krahmer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Hiltrud Breyer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Adamos Adamou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Liam Aylward, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (aki felszólalása elején és végén írül beszélt, az elnök jelzi, hogy beszédének ezeket a részeit nem rögzítik a jegyzőkönyvben és nem fordítják le), Urszula Krupa, Irena Belohorská és Thomas Ulmer.

ELNÖKSÉG: Gérard ONESTA
alelnök

Felszólal: Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber és Markos Kyprianou.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.16-i jegyzőkönyv 9.1. pont .


6. Közösségi cselekvési program a fogyasztóvédelem területén (2007-2013), fogyasztóvédelemre vonatkozó rész ***I (vita)

Jelentés a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007-2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról - fogyasztóvédelemre vonatkozó rész [COM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Marianne Thyssen (A6-0032/2006)

Felszólal: Markos Kyprianou (a Bizottság tagja).

Marianne Thyssen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Reinhard Rack a munkarendről.

Felszólal: Brigitte Douay (a BUDG bizottság véleményének előadója), Aloyzas Sakalas (a JURI bizottság véleményének előadója) és Alexander Stubb, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

Mivel elérkezett a szavazások órája, a vitát ezen a ponton félbeszakítják és ma délután folytatják majd.


7. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács 2006. március 10-i közös álláspontja a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (15763/3/2005 - 6603/2006 - COM(2006)0118 - C6-0087/2006 - 2004/0217(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

- A Tanács 2006. március 10-i közös álláspontja a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozott szöveg) (15623/7/2005 - 6602/2006 - COM(2006)0108 - C6-0089/2006 - 2004/0084(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: FEMM

- A Tanács 2006. március 9-i közös álláspontja a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (13376/1/2005 - 5918/2006 - COM(2006)0128 - C6-0090/2006 - 2000/0069(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN

- A Tanács 2006. február 23-i közös álláspontja a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (13274/1/2005 - 6207/2006 - COM(2006)0126 - C6-0091/2006 - 1997/0335(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2006.3.17.


ELNÖKSÉG: Ingo FRIEDRICH
alelnök

8. Az elnökség nyilatkozata

Az elnök felolvassa az Elnökök Értekezletének nyilatkozatát, mely felidézi, hogy Belaruszban számos, a rendszerrel szembenálló személyt (politikai személyiségeket, újságírókat és nem kormányzati szervezetek tagjait) tartanak fogva, többek között a következőket:

Siarhiej Malčyk, Viktar Sazonaǔ, Vadzim Sarančukoǔ, Andrej Pisalnik, Mikoła Lemianoǔski, Alaksiej Trubkin, Siaržuk Hudzilin, Jaǔhien Vaǔkaǔviec, Aleś Čurejka, Vital Broǔka, Vasil Leǔčanka, Tacciana Klimovič, Dzmitry Šymanski, Ryhor Bakijevič, Anatol Labiedžka, Siarhiej Niaroǔny és Vincuk Viačorka, valamint 4 másik Pinszkben letartóztatott személy, köztük Pavieł Lachnovič, és 6 Svietłahorskban letartóztatott személy.

Az Elnökök Értekezlete követeli e személyek azonnali szabadon bocsátását.

Felszólal: Zita Pleštinská.


9. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, “A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

Felszólal: Marianne Thyssen, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, aki az Eljárási Szabályzat 170. cikkének (4) bekezdése alapján kéri a jelentéséről (A6-0032/2006) szóló szavazás elhalasztását a márciusi II. ülésre, és Evelyne Gebhardt, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, e kéréssel kapcsolatban.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Felszólal: Mirosław Mariusz Piotrowski az elnök ma délelőtti, a képviselőcsoportok tagjaira vonatkozó közleményével kapcsolatban (2006.03.16-i jegyzőkönyv 2. pont ).


9.1. Közösségi cselekvési program (2007-2013), egészségügyre vonatkozó rész ***I (szavazás)

Jelentés az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007-2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról - egészségügyre vonatkozó rész [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: "A szavazások eredménye" melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0093)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0093)

Felszólalások a szavazásról:

- Kathy Sinnott a 120. és a 138. módosításhoz két szóbeli módosítást terjeszt elő, melyeket elfogadnak;

- Gerard Batten a szavazási eljárásról.


9.2. Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek hagyományos különleges termékei * (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek hagyományos különleges termékeiről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0694 - COM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: "A szavazások eredménye" melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0094)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0094)

Felszólalások a szavazásról:

- Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, külön szavazást kér a 3. módosításról;

Elektronikus szavazással (338 mellette, 134 ellene, 76 tartózkodás) a Parlament jóváhagyja a kérést.


9.3. Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalma * (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0698 - COM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: "A szavazások eredménye" melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0095)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0095)

Felszólalások a szavazásról:

- Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, külön szavazást kér a 18. módosításról.

A Parlament jóváhagyja a kérést.


9.4. A 2005. évi bővítési stratégiai dokumentum (szavazás)

Jelentés a 2005. évi bővítési stratégiai dokumentumról [2005/2206(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A6-0025/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: "A szavazások eredménye" melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0096)

Felszólalások a szavazásról:

- Zbigniew Zaleski szóbeli módosítást terjeszt elő a (21) bekezdéshez.

Mivel több mint 37 képviselő foglalt állást a szóbeli módosítás elfogadásával szemben, azt elvetették.

- Jan Marinus Wiersma a 4/jav. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak;

- Elmar Brok (előadó) pontosítja, hogy a 15. módosítás tárgytalanná vált a (43) bekezdés elfogadását követően.


9.5. Az Emberi Jogi Bizottságról szóló tárgyalások helyzete (Genf - 62. ülésszak - ENSZ Emberi Jogi Bizottsága) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 és B6-0187/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: "A szavazások eredménye" melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0150/2006

(amely a B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 és B6-0187/2006 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Simon Coveney és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes és Józef Pinior, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Cecilia Malmström és Alexander Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Hélène Flautre, Frithjof Schmidt és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Inese Vaidere, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

Panagiotis Beglitis ugyancsak aláírta a PSE képviselőcsoportjának állásfoglalásra irányuló indítványát.

Elfogadva (P6_TA(2006)0097)

Felszólalások a szavazásról:

- Ana Maria Gomes az (5) és a (18) bekezdéshez két szóbeli módosítást terjeszt elő, melyeket elfogadnak.


9.6. A biológiai sokféleséggel és biztonsággal foglalkozó COP-MOP ülés előkészítése (Curitiba, Brazília) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0170/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: "A szavazások eredménye" melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0098)


10. Napirend és benyújtási határidők

Az elnök az Elnökök Értekezletének határozata alapján a következő változtatásokat javasolja a március 22-i és 23-i brüsszeli plenáris ülések napirendjéhez:

1. Benyújtási határidő:

- Szóbeli választ igénylő kérdés az Európai Unió energiaellátásának biztonságáról (a napirend 51. pontja)

- A Tanács nyilatkozata: Az Európai Unió béketeremtési műveleteire vonatkozó kritériumok, különös tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságra (a napirend 79. pontja)

A módosítások és közös állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtási határidejének meghosszabbítása: 2006.03.20., 18 óra.

- Jelentés a gazdasági partnerségi megállapodásoknak a fejlesztésre gyakorolt hatásáról [2005/2162(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (a napirend 73. pontja)

A módosítások benyújtási határideje: 2006.03.20., 18 óra.

2. Egy jelentés felvétele a 2006.03.22-i napirendre:

- Jelentés az európai szerződésjog és a közösségi vívmányok felülvizsgálatáról: a követendő út [2005/2022(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

A módosítások benyújtási határideje: 2006.03.20., 18 óra.

A Parlament hozzájárulását adja ezekhez a javaslatokhoz.


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Elmar Brok-jelentés - A6-0025/2006

- Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola

A biológiai sokféleséggel és biztonsággal foglalkozó COP-MOP ülés előkészítése (Curitiba, Brazília)

- Marie Anne Isler Béguin


12. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Szavazatok helyesbítései:

A szavazatok helyesbítései az alábbi weboldalon találhatók: “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a “Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Szavazási szándékok:

A következő (le nem adott szavazatokra vonatkozó) szavazási szándékokat juttatták kifejezésre:

Elmar Brok-jelentés - A6-0025/2006

- 6. bekezdés

   mellette: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez

- módosítás: 13

   mellette: Pedro Guerreiro

   ellene: Fiona Hall

- állásfoglalás (egészében)

   mellette: Ioannis Varvitsiotis, Giorgos Dimitrakopoulos


(A 13.10 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Mario MAURO
alelnök

13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Roselyne Bachelot-Narquin és Mirosław Mariusz Piotrowski közlik, hogy jelen voltak, a nevük ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

°
° ° °

Neena Gill közli, hogy jelen volt a 2006.3.14-i ülésen, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.


14. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PSE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

JURI bizottság:

Antonio Masip Hidalgo helyére Rosa Díez González.

LIBE bizottság:

Rosa Díez González helyére Antonio Masip Hidalgo


15. Közösségi cselekvési program a fogyasztóvédelem területén (2007-2013), fogyasztóvédelemre vonatkozó rész ***I (a vita folytatása)

Felszólal: Béatrice Patrie, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Cecilia Malmström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Zdzisław Zbigniew Podkański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Adam Jerzy Bielan, Edit Herczog (az elnök kéri az új országok azon képviselőit, akik a plenáris ülésen felolvasni szokták felszólalásukat, hogy beszéljenek lassabban, megkönnyítendő a tolmácsok munkáját), Bogusław Sonik, az elnök megjegyzésével kapcsolatban, és Markos Kyprianou (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.23-i jegyzőkönyv 11.6. pont .


16. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2006.03.14-i jegyzőkönyv 4. pont .)


16.1. Az emberi jogok Moldovában, különösen Transznisztriában

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 és B6-0186/2006

Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Erik Meijer, Elisabeth Schroedter és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Józef Pinior, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, független, Bernd Posselt és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.16-i jegyzőkönyv 17.1. pont .


16.2. Kazahsztán

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-01772006, B6-0181/2006 és B6-0184/2006

Ona Juknevičienė és Albert Jan Maat előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bernd Posselt, aki közli, hogy a beloruszok iránti szolidaritás jeléül egy égő gyertyát hozott be az ülésterembe (az elnök tájékoztatja, hogy a biztonsági szabályok alapján tilos égő tárgyakat bevinni az ülésterembe, és kéri, hogy oltsa el a gyertyát).

Józef Pinior, Erik Meijer, Carl Schlyter és Janusz Wojciechowski előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, John Attard-Montalto, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Karin Scheele és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.16-i jegyzőkönyv 17.2. pont .


16.3. Büntetlenség Afrikában és különösen Hissène Habré ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 és B6-0185/2006

Raül Romeva i Rueda, Jürgen Schröder, Ana Maria Gomes, Erik Meijer és Marios Matsakis előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Karin Scheele, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Urszula Krupa, független.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.16-i jegyzőkönyv 17.3. pont .


17. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, “A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


17.1. Az emberi jogok Moldovában, különösen Transznisztriában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 és B6-0186/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: "A szavazások eredménye" melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0168/2006

(amely a B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 és B6-0186/2006 helyébe):

előterjesztették a következő képviselők:

Bogusław Sonik, Charles Tannock, Bernd Posselt és Jürgen Schröder, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma és Marianne Mikko, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Jelko Kacin és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Zdzisław Zbigniew Podkański és Inese Vaidere, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0099)


17.2. Kazahsztán (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 és B6-0184/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: "A szavazások eredménye" melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0167/2006

(amely a B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 és B6-0184/2006 helyébe):

előterjesztették a következő képviselők:

Albert Jan Maat, Jürgen Schröder és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano és Bernadette Bourzai, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Ona Juknevičienė és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Bart Staes és Cem Özdemir, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer és Esko Seppänen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,
Cristiana Muscardini és Janusz Wojciechowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P6_TA(2006)0100)

Felszólalások a szavazásról:

Albert Jan Maat a B. preambulumbekezdéshez szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.


17.3. A büntetlenség Afrikában, különösen a Hissène Habré-ügy (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 és B6-0185/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: "A szavazások eredménye" melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0171/2006

(amely a B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 és B6-0185/2006 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt és Jürgen Schröder, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano és Ana Maria Gomes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Johan Van Hecke, Fiona Hall és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin és Frithjof Schmidt, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Eoin Ryan és Ģirts Valdis Kristovskis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0101)


18. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Szavazatok helyesbítései:

A szavazatok helyesbítései az alábbi weboldalon találhatók: “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a “Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Szavazási szándékok:

A következő (le nem adott szavazatokra vonatkozó) szavazási szándékokat juttatták kifejezésre:

Az emberi jogok Moldovában, különösen Transznisztriában (RC-B6-0168/2006)

mellette: Rainer Wieland


19. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az Eljárási Szabályzat 45. cikke)

ECON bizottság

Az európai gazdaság helyzete: előkészítő jelentés a 2006. évi átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásról (2006/2047(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: EMPL)

EMPL bizottság

Az EU munkaerőpiacán belül a munkavállalók szabad mozgását korlátozó átmeneti intézkedések (2006/2036(INI))

ENVI bizottság

A városi környezetre vonatkozó tematikus stratégia (2006/2061(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: ITRE, TRAN, REGI)

Az Európai Közösség készültségi és reagálási terve világméretű influenzajárvány esetére, valamint a koordináció erősítése uniós szintű egészségügyi vészhelyzetek esetén (2006/2062(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: LIBE)

A népesség mentális egészségének javítása - Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiájának kialakítása (2006/2058(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: EMPL, ITRE, LIBE, FEMM)

Tematikus stratégia a levegőszennyezésről (2006/2060(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: ITRE, TRAN, REGI, AGRI)

IMCO bizottság

A fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma (2006/2048(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: ITRE)

A fogyasztókkal szembeni határokon átnyúló felelősség a belső piacon nyújtott szolgáltatások tekintetében (2006/2049(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: JURI)

AGRI bizottság

Az állatok jóléte és védelme a 2006 és 2010 között időszakban (2006/2046(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: INTA, ENVI)

Biotechnológia: az európai mezőgazdaság előtt álló perspektívák és kihívások (2006/2059(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: ENVI, ITRE)

PECH bizottság

A cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztásáról szóló 1185/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazása (2006/2054(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: ENVI)

Cselekvési terv a közös halászati politika egyszerűsítésére és javítására a 2006–2008 közötti időszakra (2006/2053(INI))

CULT bizottság

A helyi szintű európai kulturális és építészeti örökség: egy el nem ismert örökség értékének érvényesítése (2006/2050(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: REGI)

JURI bizottság

A társasági jog terén az utóbbi időben tapasztalható fejlemények és a jövőbeli kilátások (2006/2051(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: ECON)

LIBE bizottság

A harmadik országok állampolgárainak az Európai Unióban történő beilleszkedését biztosító stratégiák és eszközök (2006/2056(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

FEMM bizottság

Nők a nemzetközi politikában (2006/2057(INI))

A bizottságok felkérése

DEVE bizottság

A nők helyzete a fegyveres konfliktusokban és a konfliktushelyzet után az újjáépítésben és a demokratikus folyamatokban betöltött szerepük (2005/2215(INI))

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: FEMM

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE

- A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem külső dimenziója (2006/2032(INI))

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFET
(véleménynyilvánításra felkért: DEVE, LIBE)

ITRE bizottság

Az orvosi eszközökről szóló irányelvek felülvizsgálata (COM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI
véleménynyilvánításra felkért: ITRE, IMCO

FEMM bizottság

A szociális biztonsági rendszerek koordinációja: alkalmazási szabályok (COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: EMPL
véleménynyilvánításra felkért: FEMM

A tagállamok televíziós műsorsugárzással kapcsolatos egyes intézkedéseinek koordinációja (COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: CULT
véleménynyilvánításra felkért: ECON, ITRE, IMCO, LIBE, FEMM

JURI bizottság

- Kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek (2007-2013) (COM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ITRE
véleménynyilvánításra felkért: BUDG, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, JURI, FEMM

- A közösségi jogalkotás egyszerűsítése (2005/2238(REG))

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFCO

véleménynyilvánításra felkért: JURI

Bizottságok közötti megerősített együttműködés

ENVI bizottság

- Javaslat a gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási információk elérhetőségéről és a 72/306/EGK irányelv és a 00/00/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD))
(véleménynyilvánításra felkért: ITRE, TRAN)
Bizottságok közötti megerősített együttműködés: ENVI, IMCO

(Az Elnökök Értekezletének 2006.03.09-i határozatát követően)

JURI bizottság

- A társasági jog terén az utóbbi időben tapasztalható fejlemények és a jövőbeli kilátások (2006/2051(INI))
Bizottságok közötti megerősített együttműködés: JURI, ECON

(Az Elnökök Értekezletének 2006.03.09-i határozatát követően)

- Javaslat a létesítő okiratuk szerint valamely tagállamban székhellyel rendelkező és a szabályozott piacra bevezetett részvényű vállalatok részvényeseinek szavazati joggyakorlásáról és a 2004/109/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2005)0685 - C6-0003/2006 - 2005/0265(COD))
Bizottságok közötti megerősített együttműködés: JURI, ECON

(Az Elnökök Értekezletének 2006.03.09-i határozatát követően)


20. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az Eljárási Szabályzat 116. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum sz.

Szerző

Aláírások

68/2005

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck és Konrad Szymański

187

75/2005

Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro és Bogusław Sonik

362

83/2005

Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Kader Arif, Françoise Castex és Jean Louis Cottigny

72

1/2006

John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette Corbey és Karin Scheele

285

2/2006

Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri és Pia Elda Locatelli

70

3/2006

Andreas Mölzer

21

4/2006

Andreas Mölzer

9

5/2006

Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor és Monika Beňová

126

6/2006

Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite és Mogens N.J. Camre

97

7/2006

David Martin, Glyn Ford és Neil Parish

144

8/2006

Filip Kaczmarek

41

9/2006

Mario Borghezio

17

10/2006

Frank Vanhecke, Philip Claeys és Koenraad Dillen

11

11/2006

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert Navarro, Dirk Sterckx és Jeanine Hennis-Plasschaert

39

12/2006

Jean-Claude Martinez

7

13/2006

Maciej Marian Giertych

11

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ioannis Gklavakis és Thijs Berman

47

15/2006

Andreas Mölzer

11

16/2006

Matteo Salvini

6

17/2006

Daniel Strož

6


21. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az Eljárási Szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


22. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A novemberi I. és II. plenáris ülések során a Parlament által elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közleményt kiosztották.


23. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontja: 2006.3.22 és 2006.3.23.


24. Az ülés elnapolása

Az Európai Parlament ülését elnapolták.

Az ülést 16.50 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Megfigyelők

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Stoyanov Dimitar, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat