Indiċi 
Minuti
PDF 220kWORD 150k
Il-Ħamis, 16 ta' Marzu 2006 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 3.Dokumenti mressqa
 4.Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa u tal-protezzjoni tal-Konsumatur (2007-2013), "Saħħa" ***I (dibattitu)
 6.Programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa u tal-protezzjoni tal-Konsumatur (2007-2013), "Konsumaturi" ***I (dibattitu)
 7.Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill
 8.Stqarrija tal-President
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Programm t'azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa u tal-protezzjoni tal-Konsumatur (2007-2013), "Saħħa" ***I (votazzjoni)
  
9.2.Speċjalitajiet tradizzjonali garantiti tal-prodotti agrikoli u ta' prodotti ta' l-ikel * (votazzjoni)
  
9.3.Protezzjoni ta' oriġni ġeografiku u dwar tikketti ta' oriġni ta' prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel * (votazzjoni)
  
9.4.Dokument ta' strateġija għat-tkabbir (2005) (votazzjoni)
  
9.5.Stat ta' negozjati dwar il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (Ġeneva - 62 sezzjoni - CDHNU) (votazzjoni)
  
9.6.Preparamenti għal-laqgħa COP-MOP dwar id-diversità u s-sigurtà bijoloġika (Curitiba, il-Brażil) (votazzjoni)
 10.Aġenda u l-iskadenzi tat-tressiq
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet tal-vot
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 14.Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet
 15.Programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa u tal-protezzjoni tal-Konsumatur (2007-2013), "Konsumaturi" ***I (tkomplija tad-dibattitu)
 16.Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)
  
16.1.Id-drittijiet tal-bniedem fil-Moldavja u b'mod partikulari fit-Tranżnistrija
  
16.2.Il-Kazakhstan
  
16.3.Impunità fl-Afrika u b'mod partikolari l-każ ta' Hissène Habré
 17.Ħin tal-votazzjonijiet
  
17.1.Id-drittijiet tal-bniedem fil-Moldovja u b'mod partikulari fit-Trażnistrija (votazzjoni)
  
17.2.Il-Kazakhstan (votazzjoni)
  
17.3.L-impunità fl-Afrika u b'mod partikulari l-każ ta' Hissène Habré (votazzjoni)
 18.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 19.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 20.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 21.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta
 22.Azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 23.Dati għas-seduti li jmiss
 24.Aġġornament tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Janusz ONYSZKIEWICZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.00.


2. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Il-Grupp IND/DEM informa lill-President li Umberto Bossi, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Francesco Enrico Speroni, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak u Andrzej Tomasz Zapałowski ma kienx għadu membru ta' dak il-grupp.

Għaldaqstant id-deputati kkonċernati m'għadhomx parti mill-grupp mill-15.03.2006.

Tkellmu: Mario Borghezio li oġġezzjona għall-proċedura segwita, li skond hu hija rregolari u lleġittima, Roselyne Bachelot-Narquin dwar il-lista tal-preżenzi, Manuel Medina Ortega li pprotesta dwar il-fatt li hu ma rċeviex tweġiba bil-miktub għal domanda li ressaq lill-Kunsill matul il-Ħin tal-Mistoqsijiet nhar it-Tlieta u li għaliha ma rċeviex tweġiba sodisfaċenti fil-ħin, u Francesco Enrico Speroni li appoġġja r-rimarki ta' Mario Borghezio u staqsa biex il-proċedura kkonċernata tkun ikkontrollata (Il-President ħa nota tat-talba).


3. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistiċi strutturali kummerċjali (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)).

irreferut

responsabbli

ECON

opinjoni

ITRE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on enhancing supply chain security (COM(2006)0079 - C6-0074/2006 - 2006/0025(COD)).

irreferut

responsabbli

TRAN

opinjoni

LIBE

- Proposta għal Regolament (Euratom) li jistipula r-regolamenti għall-parteċipazzjoni ta’ impriżi, ċentri ta’ riċerkau universitajiet f’azzjonijiet taħt is-Seba’ Programm ta’ Qafas tal-Komunità Ewropea ta’ l-Enerġija Atomika ugħat-tixrid tar-riżultati tar-riċerka (2007-2011) (COM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)).

irreferut

responsabbli

ITRE

opinjoni

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ aġġustament għall-Globalizzazzjoni (COM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)).

irreferut

responsabbli

EMPL

opinjoni

INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO, REGI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1785/2003 as regards the arrangements for importing rice (COM(2006)0098 - C6-0085/2006 - 2006/0028(CNS)).

irreferut

responsabbli

AGRI

opinjoni

INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond tas-Solidarjetà ta’ l-UE skond il-punt 3 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-7 ta' Novembru 2002 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-finanzjament tal-Fond tas-Solidarjetà ta' l-Unjoni Ewropea li jikkompleta l-Ftehim Interistituzzjonali tas-6 ta' Mejju 1999 dwar id-dixxiplina tal-baġit u t-titjib tal-proċedura tal-baġit (COM(2006)0114 - C6-0086/2006 - 2006/2064(ACI)).

irreferut

responsabbli

BUDG

opinjoni

REGI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 06/2006 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2006)0243 - C6-0088/2006 - 2006/2065(GBD)).

irreferut

responsabbli

BUDG

2) mid-deputati

2.1) proposti għall-modifika tar-regolament (Artikolu 202 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Gargani Giuseppe – Proposta għall-modifika tar-regolament tal-Parlament Ewropew – Modifika ta' l-Artikolu 201 (B6-0166/2006)

kumitat responsabbli: AFCO


4. Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Id-dikjarazzjoni bil-miktub Nru 68, 82/2005 skadiet minħabba li ma kellhiex in-numru meħtieġ ta' firem, skond l-Artikolu 116(5) tar-Regoli ta' Proċedura.


5. Programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa u tal-protezzjoni tal-Konsumatur (2007-2013), "Saħħa" ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Programm t'azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa u tal-protezzjoni tal-Konsumatur (2007-2013), "Saħħa" [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

Tkellem Markos Kyprianou (Membru tal-Kummissjoni).

Antonios Trakatellis ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Anders Samuelsen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), John Bowis f'isem il-grupp PPE-DE, Linda McAvan f'isem il-grupp PSE, Holger Krahmer f'isem il-grupp ALDE, Hiltrud Breyer f'isem il-grupp Verts/ALE, Adamos Adamou f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Liam Aylward f'isem il-grupp UEN, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (tkellem bil-lingwa Irlandiza fil-bidu u fit-tmiem ta' l-intervent, u l-President indika li dawn il-partijiet ta' l-intervent mhux se jidhru fir-rapport integrali u lanqas se jkunu tradotti), Urszula Krupa, Irena Belohorská u Thomas Ulmer.

IPPRESIEDA Gérard ONESTA
Viċi President

Tkellmu: Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber u Markos Kyprianou.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.1 tal- Minuti ta' 16.03.2006 .


6. Programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa u tal-protezzjoni tal-Konsumatur (2007-2013), "Konsumaturi" ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Programm t'azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa u tal-Protezzjoni tal-Konsumatur (2007-2013), "Konsumaturi" [COM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marianne Thyssen (A6-0032/2006)

Tkellem Markos Kyprianou (Membru tal-Kummissjoni).

Marianne Thyssen ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Reinhard Rack dwar l-organizzazzjoni tax-xogħol.

Tkellmu: Brigitte Douay (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Aloyzas Sakalas (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI) u Alexander Stubb f'isem il-grupp PPE-DE.

Fil-ħin tal-votazzjoni d-dibattitu ġie sospiż. Id-dibattitu jitkompla llum wara nofsinhar.


7. Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Il-President avża, skond l-Artikolu 57(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva l-pożizzjonijiet komuni li ġejjin mill-Kunsill flimkien mar-raġunijiet li wasslu sabiex jiġu adottati, u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fl-10 ta' Marzu 2006 bil-għan li jiġi adottat Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali għall-użu pedjatriku u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1768/92, id-Direttiva 2001/20/KE, id-Direttiva 2001/83/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 (15763/3/2005 - 6603/2006 - COM(2006)0118 - C6-0087/2006 - 2004/0217(COD))
irreferut responsabbli: ENVI

- Pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill fl-10 ta' Marzu 2006 bil-ħsieb li tiġi adottata d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali ta’ l-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid) (15623/7/2005 - 6602/2006 - COM(2006)0108 - C6-0089/2006 - 2004/0084(COD))
irreferut responsabbli: FEMM

- Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill adottata fid-9 ta' Marzu 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 dwar l-armonizzazzjoni tar-regoli tekniċi u l-proċeduri amministrattivi fil-qasam ta’ l-avjazzjoni ċivili (13376/1/2005 - 5918/2006 - COM(2006)0128 - C6-0090/2006 - 2000/0069(COD))
irreferut responsabbli: TRAN

- Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fit-23 ta' Frar 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti li jinnavigaw fl-ilmijiet interni u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 82/714/KEE (13274/1/2005 - 6207/2006 - COM(2006)0126 - C6-0091/2006 - 1997/0335(COD))
irreferut responsabbli: TRAN

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 17.03.2006.


IPPRESIEDA Ingo FRIEDRICH
Viċi President

8. Stqarrija tal-President

Il-President qara dikjarazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti dwar l-arrest ta' numru għoli ta' persuni li jopponu r-reġim fil-Beloruss (esponenti politiċi, ġurnalisti u membri ta' l-ONG) fost l-oħrajn:

Siarhiej Malčyk, Viktar Sazonaǔ, Vadzim Sarančukoǔ, Andrej Pisalnik, Mikoła Lemianoǔski, Alaksiej Trubkin, Siaržuk Hudzilin, Jaǔhien Vaǔkaǔviec, Aleś Čurejka, Vital Broǔka, Vasil Leǔčanka, Tacciana Klimovič, Dzmitry Šymanski, Ryhor Bakijevič, Anatol Labiedžka, Siarhiej Niaroǔny et Vincuk Viačorka, minflok 4 persuni oħra li waqfu Pinsk, u Pavieł Lachnovič, u 6 persuni waqfu Svietłahorsk.

Il-Konferenza titlob il-ħelsien immedjat ta' dawn il-persuni.

Tkellmet Zita Pleštinská.


9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.

Tkellmu: Marianne Thyssen f'isem il-grupp PPE-DE, li talbet, skond l-Artikolu 170 paragrafu 4, tar-regoli ta' Proċedura, biex il-votazzjoni dwar ir-rapport (A6-0032/2006) tagħha titwettaq fis-seduta parzjali ta' Marzu II u Evelyne Gebhardt f'isem il-grupp PSE, dwar din it-talba.

Il-Parlament wera l-qbil tiegħu għal din it-talba.

Tkellem Mirosław Mariusz Piotrowski dwar il-komunikat imwettaq dalgħodu fir-rigward tas-sħubija fil-gruppi politiċi (punt 2 tal- Minuti ta' 16.03.2006).


9.1. Programm t'azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa u tal-protezzjoni tal-Konsumatur (2007-2013), "Saħħa" ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Programm t'azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa u tal-protezzjoni tal-Konsumatur (2007-2013), "Saħħa" [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0093)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0093)

Tkellmu:

- Kathy Sinnott preżentat żewġ emendi orali għall-emenda 120 u 138, li ġew inkorporati;

- Gerard Batten dwar il-proċedura tal-votazzjoni.


9.2. Speċjalitajiet tradizzjonali garantiti tal-prodotti agrikoli u ta' prodotti ta' l-ikel * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti tal-prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel [COM(2005)0694 - COM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0094)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0094)

Tkellmu:

- Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, talab votazzjoni separata dwar l-emenda 3;

Par VE (338 favur, 134 kontra, 76 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba.


9.3. Protezzjoni ta' oriġni ġeografiku u dwar tikketti ta' oriġni ta' prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' oriġni ġeografiku u dwar tikketti ta' oriġni ta' prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel [COM(2005)0698 - COM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0095)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0095)

Tkellmu:

- Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, talab votazzjoni separata dwar l-emenda 18.

Il-Parlament approva t-talba.


9.4. Dokument ta' strateġija għat-tkabbir (2005) (votazzjoni)

Rapport dwar id-dokument ta' strateġija għat-tkabbir (2005) [2005/2206(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0025/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0096)

Tkellmu:

- Zbigniew Zaleski ippreżenta emenda orali għal paragrafu 21.

Minħabba li aktar minn 37 Membru oġġezzjonaw għall-emenda orali, din ma ġietx inkorporata.

- Jan Marinus Wiersma ippreżenta emenda orali għal emenda 4/rev, li ġiet inkorporata;

- Elmar Brok (rapporteur) ippreċiża li l-emenda 15 skadiet peress li ġie adottat il-paragrafu 43.


9.5. Stat ta' negozjati dwar il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (Ġeneva - 62 sezzjoni - CDHNU) (votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 u B6-0187/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0150/2006

(flok B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 u B6-0187/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Simon Coveney u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes u Józef Pinior f'isem il-grupp PSE,

Cecilia Malmström u Alexander Lambsdorff f'isem il-grupp ALDE,

Hélène Flautre, Frithjof Schmidt u Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE,

Inese Vaidere f'isem il-grupp UEN.

Panagiotis Beglitis iffirma wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-grupp PSE.

Adottata (P6_TA(2006)0097)

Tkellmu:

- Ana Maria Gomes ippreżentat żewġ emendi orali mal-paragrafi 5 u 18, li ġew inkorporati.


9.6. Preparamenti għal-laqgħa COP-MOP dwar id-diversità u s-sigurtà bijoloġika (Curitiba, il-Brażil) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0170/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0098)


10. Aġenda u l-iskadenzi tat-tressiq

Il-President ippropona wara d-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti, il-modofiki ta' wara l-aġenda tas-seduti plenarji tat-22 u 23 ta' Marzu li jmiss fi Brussell:

1. Skadenzi tat-tressiq:

- Mistoqsijiet orali dwar is-sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija fl-Unjoni Ewropea (punt 51 ta' l-aġenda)

- Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Kriterji għall-immaniġġjar tal-kriżijiet għall-UE b'mod speċjali fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (punt 79 ta' l-aġenda)

Proroga tat-termini ta' preżentazzjoni ta' emendi u ta' mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni komuni: 20.03.2006, 18 h

- Rapport L-impatt ta' l-iżvilupp ta' ftehimiet ta' sħubija ekonomika [2005/2162(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (punt 73 ta' l-aġenda)

Skadenzi għat-tressiq ta' l-emendi: 20.03.2006, 18 h

2. Inkorporazzjoni ta' rapport fl-aġenda tat- 22.03.2006:

- Rapport dwar il-liġi Ewropea dwar il-kuntratti u r-reviżjoni ta' l-acquis: il-pass li jmiss [2005/2022(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Skadenzi għat-tressiq ta' l-emendi: 20.03.2006, 18 h.

Il-Parlament esprima l-qbil tiegħu skond dawn il-proposti.


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Elmar Brok - A6-0025/2006

- Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, Andreas Mölzer, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola

Preparamenti għal laqgħa tas-COP-MOP dwar id-diversità u s-sigurtà bijoloġika (Curitiba, Brażil)

- Marie Anne Isler Béguin


12. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet tal-votazzjonijiet:

Il-korrezzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Intenzjonijiet tal-vot:

Intenzjonijiet għal-vot espressi

Rapport Elmar Brok - A6-0025/2006

- paragrafu 6

   favur: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez

- emenda 13

   favur: Pedro Guerreiro

   kontra: Fiona Hall

- riżoluzzjoni (test sħiħ)

   favur: Ioannis Varvitsiotis, Giorgos Dimitrakopoulos


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.10
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIEDA Mario MAURO
Viċi President

13. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Roselyne Bachelot-Narquin u Mirosław Mariusz Piotrowski għarrfu li kienu preżenti iżda li isimhom ma kienx imniżżel fir-reġistru ta' l-attendenza.

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

°
° ° °

Neena Gill għarrfet li hija kienet preżenti għas-seduta tal-14.03.2006 iżda isimha ma kienx imniżżel fir-reġistru ta' l-attendenza.


14. Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp PSE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat JURI:

Rosa Díez González jieħu post Antonio Masip Hidalgo

Kumitat LIBE:

Antonio Masip Hidalgo jieħu post Rosa Díez González.


15. Programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa u tal-protezzjoni tal-Konsumatur (2007-2013), "Konsumaturi" ***I (tkomplija tad-dibattitu)

Tkellmu: Béatrice Patrie f'isem il-grupp PSE, Cecilia Malmström f'isem il-grupp ALDE, Gerard Batten f'isem il-grupp IND/DEM, Zdzisław Zbigniew Podkański f'isem il-grupp UEN, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Adam Jerzy Bielan, Edit Herczog (Il-President stieden lid-deputati tal-pajjiżi l-ġodda, li s-soltu jaqraw l-interventi tagħhom fil-plenarja, biex jitkellmu aktar bil-mod biex jiffaċilitaw ix-xogħol ta' l-interpreti ), Bogusław Sonik, dwar il-proposta tal-President, u Markos Kyprianou (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.6 tal- Minuti ta' 23.03.2006 .


16. Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 4 tal- Minuti ta' 14.03.2006)


16.1. Id-drittijiet tal-bniedem fil-Moldavja u b'mod partikulari fit-Tranżnistrija

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 u B6-0186/2006

Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Erik Meijer, Elisabeth Schroedter u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Laima Liucija Andrikienė f'isem il-grupp PPE-DE, Józef Pinior f'isem il-grupp PSE, Ryszard Czarnecki Membru mhux affiljat, Bernd Posselt u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17.1 tal- Minuti ta' 16.03.2006 .


16.2. Il-Kazakhstan

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-01772006, B6-0181/2006 u B6-0184/2006

Ona Juknevičienė u Albert Jan Maat ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellem Bernd Posselt iddikjara li poġġa xemgħa mixgħula fl-emiċiklu b'sens ta' solidarjetà mal-poplu tal-Beloruss (Il-President infurmah li skond ir-regoli tas-sigurtà, oġġetti jaqbdu huma pprojbiti u ordnalu biex jitfi x-xemgħa).

Józef Pinior, Erik Meijer, Carl Schlyter u Janusz Wojciechowski ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Charles Tannock f'isem il-grupp PPE-DE, John Attard-Montalto f'isem il-grupp PSE, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Karin Scheele u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17.2 tal- Minuti ta' 16.03.2006 .


16.3. Impunità fl-Afrika u b'mod partikolari l-każ ta' Hissène Habré

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 u B6-0185/2006

Raül Romeva i Rueda, Jürgen Schröder, Ana Maria Gomes, Erik Meijer u Marios Matsakis ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Karin Scheele f'isem il-grupp PSE, u Urszula Krupa Membru mhux affiljata.

Tkellem Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17.3 tal- Minuti ta' 16.03.2006 .


17. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


17.1. Id-drittijiet tal-bniedem fil-Moldovja u b'mod partikulari fit-Trażnistrija (votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 u B6-0186/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0168/2006

(flokB6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 u B6-0186/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Bogusław Sonik, Charles Tannock, Bernd Posselt u Jürgen Schröder f'isem il-grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma u Marianne Mikko f'isem il-grupp PSE,

Jelko Kacin u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE,

Elisabeth Schroedter f'isem il-grupp Verts/ALE,

Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL,

Zdzisław Zbigniew Podkański u Inese Vaidere f'isem il-grupp UEN

Adottata (P6_TA(2006)0099)


17.2. Il-Kazakhstan (votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 u B6-0184/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0167/2006

(flokB6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 u B6-0184/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Albert Jan Maat, Jürgen Schröder u Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano u Bernadette Bourzai f'isem il-grupp PSE,

Ona Juknevičienė u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE,

Bart Staes u Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer u Esko Seppänen f'isem il-grupp GUE/NGL,
Cristiana Muscardini u Janusz Wojciechowski f'isem il-grupp UEN.

Adottata (P6_TA(2006)0100)

Tkellmu:

Albert Jan Maat ippropona emenda orali mal-punt B li ġiet inkorporata.


17.3. L-impunità fl-Afrika u b'mod partikulari l-każ ta' Hissène Habré (votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 u B6-0185/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0171/2006

(flokB6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 u B6-0185/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt u Jürgen Schröder f'isem il-grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano u Ana Maria Gomes f'isem il-grupp PSE,

Johan Van Hecke, Fiona Hall u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE,

Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin u Frithjof Schmidt f'isem il-grupp Verts/ALE,

Luisa Morgantini u Gabriele Zimmer f'isem il-grupp GUE/NGL,

Eoin Ryan u Ģirts Valdis Kristovskis f'isem il-grupp UEN

Adottata (P6_TA(2006)0101)


18. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Korrezzjonijiet tal-votazzjonijiet:

Il-korrezzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Intenzjonijiet għall-vot:

Intenzjonijiet għall-vot espressi

Human rights in Moldova and in Trasnistria in particular (RC-B6-0168/2006)

favur: Rainer Wieland


19. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ECON

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Situation of the European economy: preparatory report on the broad economic policy guidelines for 2006 (2006/2047(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat EMPL

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The transitional arrangements restricting the free movement of workers on EU labour markets (2006/2036(INI))

Kumitat ENVI

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Thematic strategy on the Urban Environment (2006/2061(INI))
(opinjoni: ITRE, TRAN, REGI)

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Pandemic influenza preparedness and response planning in the European Community (2006/2062(INI))
(opinjoni: LIBE)

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Improving the mental health of the population - Towards a strategy on mental health for the European Union (2006/2058(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE, LIBE, FEMM)

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Thematic strategy on air pollution (2006/2060(INI))
(opinjoni: ITRE, TRAN, REGI, AGRI)

Kumitat IMCO

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Consumer confidence in the digital environment (2006/2048(INI))
(opinjoni: ITRE)

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Cross-border Client Liability for Service Provision in the Internal Market (2006/2049(INI))
(opinjoni: JURI)

Kumitat AGRI

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The protection and welfare of animals 2006-2010 (2006/2046(INI))
(opinjoni: INTA, ENVI)

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Biotechnology: prospects and challenges for agriculture in Europe (2006/2059(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE)

Kumitat PECH

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The operation of Council Regulation (EC) No 1185/2003 on the removal of fins of sharks on board vessels. (2006/2054(INI))
(opinjoni: ENVI)

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa 2006-2008 action plan for simplifying and improving the Common Fisheries Policy (2006/2053(INI))

Kumitat CULT

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa European cultural and architectural heritage at local level: promotion of an unrecognised heritage (2006/2050(INI))
(opinjoni: REGI)

Kumitat JURI

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Recent developments in and prospects for company law (2006/2051(INI))
(opinjoni: ECON)

Kumitat LIBE

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Strategies and means for the Integration of third-country nationals in the European Union (2006/2056(INI))
(opinjoni: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

Kumitat FEMM

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Women in international policy (2006/2057(INI))

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat DEVE

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa La situation des femmes dans les conflits armés et leur rôle dans la reconstruction et le processus démocratique dans les pays en situation post-conflit (2005/2215(INI))

irreferut responsabbli: FEMM

opinjoni: AFET, DEVE

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The external dimension of the fight against international terrorism (2006/2032(INI))
(opinjoni: LIBE)

Kumitat ITRE

Reviżjoni tad-direttivi dwar prodotti mediċi (COM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD))
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, IMCO

Kumitat FEMM

Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet għall-applikazzjoni (COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD))
irreferut responsabbli: EMPL
opinjoni: FEMM

Koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet ta' l-Istati Membri dwar ix-xandir televiżiv (COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD))
irreferut responsabbli: CULT
opinjoni: ECON, ITRE, IMCO, LIBE, FEMM

Kumitat JURI

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Research, technological development and demonstration activities (2007-2013) (COM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, FEMM

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Amendment of the Rules to adapt internal procedures to requirements linked to simplification of Community legislation (2005/2238(REG))
irreferut responsabbli: AFCO

irreferut responsabbli: AFCO

opinjoni: JURI

Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati

Kumitat ENVI

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward ta’ emissjonijiet u l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija tal-vetturi, li jemenda d-Direttiva 72/306/KEE u d-Direttiva ../../KE (COM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD))
(opinjoni: ITRE, TRAN)
Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati ENVI, IMCO

(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad- 9.03.2006)

Kumitat JURI

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Recent developments in and prospects for company law (2006/2051(INI))

Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati JURI, ECON

(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad- 9.03.2006)

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-vot ta’ l-azzjonisti f’kumpaniji li jkollhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom fi Stat Membru u li l-ishma tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat u li temenda d-Direttiva Nru 2004/109/KE (COM(2005)0685 - C6-0003/2006 - 2005/0265(COD))
Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati JURI, ECON

(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad- 9.03.2006)


20. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 116(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Nru tad- Dokument

Awtur / Awtriċi

Firem

68/2005

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck u Konrad Szymański

187

75/2005

Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro u Bogusław Sonik

362

83/2005

Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Kader Arif, Françoise Castex u Jean Louis Cottigny

72

1/2006

John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette Corbey u Karin Scheele

285

2/2006

Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri u Pia Elda Locatelli

70

3/2006

Andreas Mölzer

21

4/2006

Andreas Mölzer

9

5/2006

Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor u Monika Beňová

126

6/2006

Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite u Mogens N.J. Camre

97

7/2006

David Martin, Glyn Ford u Neil Parish

144

8/2006

Filip Kaczmarek

41

9/2006

Mario Borghezio

17

10/2006

Frank Vanhecke, Philip Claeys u Koenraad Dillen

11

11/2006

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert Navarro, Dirk Sterckx u Jeanine Hennis-Plasschaert

39

12/2006

Jean-Claude Martinez

7

13/2006

Maciej Marian Giertych

11

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ioannis Gklavakis u Thijs Berman

47

15/2006

Andreas Mölzer

11

16/2006

Matteo Salvini

6

17/2006

Daniel Strož

6


21. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skond l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


22. Azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Tqassmet il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Novembru I u II.


23. Dati għas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 22.03.2006 u 23.03.2006.


24. Aġġornament tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.50.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Osservaturi

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Stoyanov Dimitar, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Avviż legali - Politika tal-privatezza