Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

4. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Η γραπτή δήλωση αριθ. 83/2005 καταπίπτει, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 116, παράγραφος 5, του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου