Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 22 mars 2006 - Bryssel

4. Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

Den skriftliga förklaringen nr 83/2005, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit, i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy