Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2534(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0203/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0203/2006

Συζήτηση :

PV 22/03/2006 - 6

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0108

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

6. Νομικά επαγγέλματα και γενικό συμφέρον για την ομαλή λειτουργία των νομικών συστημάτων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Η συζήτηση έγινε στις 15.03.2006 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2006).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Klaus-Heiner Lehne και Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Maria Berger, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τα νομικά επαγγέλματα και το γενικό συμφέρον στην ομαλή λειτουργία των νομικών συστημάτων (B6-0203/2006).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου