Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

7. Ανακοίνωση της Προεδρίας
CRE

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι η ETA, σύμφωνα με σημερινό ανακοινωθέν, ανήγγειλε τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Επί της ανακοινώσεως αυτής παρεμβαίνουν οι: Martin Schulz, ο οποίος παραχωρεί τον χρόνο ομιλίας του στην Bárbara Dührkop Dührkop, Bárbara Dührkop Dührkop, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, James Hugh Allister, μη εγγεγραμμένος, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Alejo Vidal-Quadras, James Nicholson, Willy Meyer Pleite, Proinsias De Rossa και Enrique Barón Crespo, επί της παρέμβασης του Alejo Vidal-Quadras.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου