Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 22. března 2006 - Brusel

9. Pořad jednání
Doslovné záznamy

Byl schválen plán práce (bod 15 zápisu ze dne 13.03.2006) a k pořadu jednání byly rozdány tiskové opravy (PE 369.607/OJ/COR).

Vystoupil: Martin Schulz za skupinu PSE, který na základě článků 103 a 130 jednacího řádu požádal, aby bylo na pořad jednání příštího dílčího zasedání zařazeno prohlášení Komise o situaci v Bělorusku (předseda mu odpověděl, že Konference předsedů, která je odpovědná za vypracování návrhu pořadu jednání, se otázkou bude zabývat na své příští schůzi).

K této žádosti vystoupili: Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE s návrhem, aby se rozprava o Bělorusku konala během dnešního nebo zítřejšího zasedání (předseda poslankyni připomněl ustanovení čl. 132 odst. 1 jednacího řádu a uvedl, že návrh nemůže přijmout), Mario Borghezio, který se vrátil k postupu, na základě kterého bylo ze skupiny IND/DEM vyloučeno jedenáct poslanců (bod 2 zápisu ze dne 16.03.2006) (předseda poslanci odpověděl, že se jedná o interní záležitost skupiny IND/DEM), Kathalijne Maria Buitenweg s žádostí, aby se o návrhu, s nímž vystoupila Jeanine Hennis-Plasschaert hlasovalo (předseda poslankyni odpověděl, že musí dodržovat jednací řád), Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE s žádostí, aby byla rozprava zařazena na zítřejší pořad jednání, Martin Schulz za skupinu PSE, který podpořil žádost, s níž vystoupil Hans-Gert Poettering, a zároveň vyjádřil výhrady k použitému postupu, Jeanine Hennis-Plasschaert, která uvedla, že právě sbírá třicet sedm podpisů potřebných k tomu, aby mohla požádat o zařazení rozpravy na pořad jednání, Miloslav Ransdorf, Daniel Cohn-Bendit, Graham Watson a Hans-Gert Poettering.

Předseda oznámil, že pokud předsednictvo dnes večer obdrží žádost, kterou podepsalo třicet sedm poslanců, o zařazení rozpravy o Bělorusku na zítřejší pořad jednání, Parlament se k této žádosti vyjádří ihned po zahájení zítřejšího zasedání.

Pořad jednání je tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí