Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 22. märts 2006 - Brüssel

9. Päevakord
Istungi stenogramm

Kinnitati tööplaan (13.03.2006protokoll punkt 15) ja jagati laiali päevakorra parandatud versioon (PE 369.607/OJ/COR).

Sõna võttis Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, kes esitas kodukorra artiklite 103 ja 130 alusel taotluse, et järgmise osaistungjärgu päevakorda kantaks komisjoni avaldus olukorra kohta Valgevenes (president vastas, et päevakorra projekti koostamise volitusi omav esimeeste konverents arutab küsimust oma järgmisel koosolekul).

Sõna võtsid seoses nimetatud palvega Jeanine Hennis-Plasschaert fraktsiooni ALDE nimel, kes tegi ettepaneku Valgevenet käsitleva arutelu läbiviimise kohta täna või homme (president tuletas meelde kodukorra artikli 132 lõiget 1 ja teatas, et ei saa nimetatud ettepanekut rahuldada), Mario Borghezio, kes tuletas meelde menetlust, millega 11 parlamendiliiget arvati välja fraktsiooni IND/DEM koosseisust (16.03.2006protokoll punkt 2) (president vastas, et tegemist on fraktsiooni IND/DEM siseküsimusega), Kathalijne Maria Buitenweg, kes rõhutas Jeanine Hennis-Plasschaerti ettepaneku hääletusele panemise vajadust (president vastas talle, et on kohustatud kodukorrast kinni pidama), Hans-Gert Poettering fraktsiooni PPE-DE nimel, kes palus arutelu kanda homse istungi päevakorda, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, kes toetas Hans-Gert Poetteringi palvet, väljendades oma kahtlusi seoses menetlusega, Jeanine Hennis-Plasschaert, kes märkis, et kogub praegu 37 allkirja, et paluda arutelu kandmist päevakorda, Miloslav Ransdorf, Daniel Cohn-Bendit, Graham Watson ning Hans-Gert Poettering.

Parlamendi president teatas, et kui täna õhtul pöördutakse presidentuuri poole 37 parlamendiliikme poolt allkirjastatud taotlusega, mille eesmärk on nimetatud punkti kandmine homsesse päevakorda, peab parlament tegema taotlust puudutava otsuse istungi avamisel.

Sellega päevakord kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika