Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 22. marca 2006 - Brusel

9. Program schôdze
Doslovný zápis

Bol stanovený program práce (bod 15 zápisnice zo dňa 13.03.2006) a k programu schôdze bola rozdaná oprava (PE 369.607/OJ/COR).

V rozprave vystúpil Martin Schulz za skupinu PSE, ktorý na základe čl. 103 a 130 rokovacieho poriadku požiadal, aby bolo do programu budúcej schôdze zaradené vyhlásenie Komisie o situácii v Bielorusku (Predseda mu odpovedal, že konferencia predsedov, ktorá je zodpovedná za vypracovanie návrhu programu schôdze, sa bude otázkou zaoberať na svojej nasledujúcej schôdzi).

K tejto žiadosti vystúpili poslanci: Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, s návrhom, aby sa rozprava o Bielorusku uskutočnila dnes alebo zajtra (Predseda jej pripomenul ustanovenie čl. 132 ods. 1 rokovacieho poriadku a vyhlásil, že návrh nemôže prijať), Mario Borghezio, ktorý sa vrátil k postupu, na základe ktorého boli zo skupiny IND/DEM vylúčení 11 poslanci (bod 2 zápisnice zo dňa 16.03.2006) (Predseda mu odpovedal, že ide o vnútornú záležitosť skupiny IND/DEM), Kathalijne Maria Buitenweg, ktorá trvala na tom, aby sa hlasovalo o návrhu, ktorý predložila Jeanine Hennis-Plasschaert (Predseda jej odpovedal, že je povinný dodržiavať rokovací poriadok), Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, so žiadosťou, aby bola rozprava zaradená do programu schôdze nasledujúceho dňa, Martin Schulz za skupinu PSE, ktorý podporil žiadosť, ktorú predložil Hans-Gert Poettering, a zároveň vyjadril námietky v súvislosti s použitým postupom, Jeanine Hennis-Plasschaert, ktorá povedala, že práve zbiera 37 podpisov, ktoré sú potrebné na to, aby požiadala o zaradenie rozpravy do programu, Miloslav Ransdorf, Daniel Cohn-Bendit, Graham Watson a Hans-Gert Poettering.

Predseda oznámil, že ak bude dnes večer predsedníctvu predložená žiadosť s podpismi 37 poslancov o zaradenie tohto bodu do programu schôdze nasledujúceho dňa, Parlament sa k nej vyjadrí na začiatku rokovania.

Týmto bol stanovený program schôdze.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia