Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 22 maart 2006 - Brussel

11. Jaarlijkse beleidsstrategie 2007 (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Jaarlijkse beleidsstrategie 2007

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Guntars Krasts, namens de UEN-Fractie, Jens-Peter Bonde, namens de IND/DEM-Fractie, Jan Tadeusz Masiel, niet-ingeschrevene, József Szájer, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Georgios Karatzaferis, Hans-Peter Martin, Malcolm Harbour, Libor Rouček, José Manuel Barroso, Bronisław Geremek, Jeffrey Titford, John Bowis en Margarita Starkevičiūtė.

VOORZITTER: Janusz ONYSZKIEWICZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alexander Stubb en Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid