Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 22 marca 2006 r. - Bruksela

11. Roczna strategia polityczna 2007 (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Roczna strategia polityczna 2007

José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrała Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Guntars Krasts w imieniu grupy UEN, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, József Szájer, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Georgios Karatzaferis, Hans-Peter Martin, Malcolm Harbour, Libor Rouček, José Manuel Barroso, Bronisław Geremek, Jeffrey Titford, John Bowis i Margarita Starkevičiūtė.

PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Alexander Stubb i Margot Wallström (Wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności