Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 22. marca 2006 - Brusel

11. Ročná politická stratégia 2007 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Ročná politická stratégia 2007

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Françoise Grossetête za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Guntars Krasts za skupinu UEN, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel nezávislý poslanec, József Szájer, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Georgios Karatzaferis, Hans-Peter Martin, Malcolm Harbour, Libor Rouček, José Manuel Barroso, Bronisław Geremek, Jeffrey Titford, John Bowis a Margarita Starkevičiūtė.

PREDSEDNÍCTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Alexander Stubb a Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia