Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0189/2006

Rozpravy :

PV 22/03/2006 - 12
CRE 22/03/2006 - 12

Hlasování :

PV 23/03/2006 - 11.9
CRE 23/03/2006 - 11.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Zápis
Středa, 22. března 2006 - Brusel

12. Zajištění dodávek energií v Evropské unii (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0007/2006), kterou položil Giles Chichester za výbor ITRE, Radě: Zajištění zásobování energií v Evropské unii (B6-0009/2006)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0008/2006), kterou položil Giles Chichester za výbor ITRE, Komisi: Zajištění zásobování energií v Evropské unii (B6-0010/2006)

Giles Chichester rozvinul otázky k ústnímu zodpovězení.

Hans Winkler (úřadující předseda Rady) a Andris Piebalgs (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Paul Rübig za skupinu PPE-DE, Robert Goebbels za skupinu PSE, Lena Ek za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Umberto Pirilli za skupinu UEN, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezařazený, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Dimitrios Papadimoulis a Konrad Szymański.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonios TRAKATELLIS
místopředseda

Vystoupili: Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler a Andris Piebalgs.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi a Patrizia Toia za skupinu ALDE o zabezpečení dodávek energie v Evropské unii (B6-0189/2006);

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański a Inese Vaidere za skupinu UEN o zabezpečení dodávek energií (B6-0192/2006);

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski a Alejo Vidal-Quadras za skupinu PPE-DE o zabezpečení dodávek energií v Evropské unii (B6-0198/2006);

- Claude Turmes, Rebecca Harms a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE (B6-0201/2006);

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma a Mechtild Rothe za skupinu PSE (B6-0202/2006).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 23.03.2006.

Právní upozornění - Ochrana soukromí