Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0189/2006

Arutelud :

PV 22/03/2006 - 12
CRE 22/03/2006 - 12

Hääletused :

PV 23/03/2006 - 11.9
CRE 23/03/2006 - 11.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 22. märts 2006 - Brüssel

12. Energia varustuskindlus Euroopa Liidus (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-0007/2006), mille esitas(id) Giles Chichester ITRE komisjoni nimel nõukogule: Energiavarustuse kindlus Euroopa Liidus (B6-0009/2006).

Suuliselt vastatav küsimus (O-0008/2006), mille esitas(id) Giles Chichester ITRE komisjoni nimel komisjonile: Energiavarustuse kindlus Euroopa Liidus (B6-0010/2006).

Giles Chichester esitas suuliselt vastatavad küsimused.

Hans Winkler (nõukogu eesistuja) ja Andris Piebalgs (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Paul Rübig fraktsiooni PPE-DE nimel, Robert Goebbels fraktsiooni PSE nimel, Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Umberto Pirilli fraktsiooni UEN nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Luca Romagnoli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Dimitrios Papadimoulis ja Konrad Szymański.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonios TRAKATELLIS
asepresident

Sõna võtsid Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler ja Andris Piebalgs.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi ja Patrizia Toia fraktsiooni ALDE nimel, Euroopa Liidu energiavarustuse kindlus (B6-0189/2006);

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański ja Inese Vaidere fraktsiooni UEN nimel, energiavarustuse kindlus Euroopa Liidus (B6-0192/2006);

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski ja Alejo Vidal-Quadras fraktsiooni PPE-DE nimel, energiavarustuse kindlus Euroopa Liidus (B6-0198/2006);

- Claude Turmes, Rebecca Harms ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, energiavarustuse kindlus Euroopa Liidus (B6-0201/2006);

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma ja Mechtild Rothe fraktsiooni PSE nimel, energiavarustuse kindlus Euroopa Liidus (B6-0202/2006).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.03.2006protokoll punkt 11.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika