Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0189/2006

Keskustelut :

PV 22/03/2006 - 12
CRE 22/03/2006 - 12

Äänestykset :

PV 23/03/2006 - 11.9
CRE 23/03/2006 - 11.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 22. maaliskuuta 2006 - Bryssel

12. Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Giles Chichesterin ITRE-valiokunnan puolesta neuvostolle laatima suullinen kysymys (O-0007/2006): Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa (B6-0009/2006)

Giles Chichesterin ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0008/2006): Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa (B6-0010/2006)

Giles Chichester esitteli suulliset kysymykset.

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) ja Andris Piebalgs (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-DE-ryhmän puolesta, Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta, Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Umberto Pirilli UEN-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Luca Romagnoli, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Dimitrios Papadimoulis ja Konrad Szymański.

Puhetta johti
varapuhemies Antonios TRAKATELLIS

Puheenvuorot: Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler ja Andris Piebalgs.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi ja Patrizia Toia ALDE-ryhmän puolesta energiahuoltovarmuudesta Euroopan unionissa (B6-0189/2006)

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta energiahuoltovarmuudesta (B6-0192/2006)

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski ja Alejo Vidal-Quadras PPE-DE-ryhmän puolesta, energiahuollon varmuudesta Euroopan unionissa (B6-0198/2006);

- Claude Turmes, Rebecca Harms ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta energiahuoltovarmuudesta Euroopan unionissa (B6-0201/2006)

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma ja Mechtild Rothe PSE-ryhmän puolesta energiahuollon varmuudesta Euroopan unionissa (B6-0202/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.3.2006, kohta 11.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö