Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0189/2006

Debatten :

PV 22/03/2006 - 12
CRE 22/03/2006 - 12

Stemmingen :

PV 23/03/2006 - 11.9
CRE 23/03/2006 - 11.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 22 maart 2006 - Brussel

12. Veiligheid van de energievoorziening in de Europese Unie (debat)
CRE

Mondelinge vraag (O-0007/2006) van Giles Chichester, namens de Commissie ITRE, aan de Raad: Veiligheid van de energievoorziening in de Europese Unie (B6-0009/2006)

Mondelinge vraag (O-0008/2006) van Giles Chichester, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Veiligheid van de energievoorziening in de Europese Unie (B6-0010/2006)

Giles Chichester licht de mondelinge vragen toe.

Hans Winkler (fungerend voorzitter van de Raad) en Andris Piebalgs (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Goebbels, namens de PSE-Fractie, Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Umberto Pirilli, namens de UEN-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Dimitrios Papadimoulis en Konrad Szymański.

VOORZITTER: Antonios TRAKATELLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler en Andris Piebalgs.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi en Patrizia Toia, namens de ALDE-Fractie, over het veilig stellen van de energievoorziening in de Europese Unie (B6-0189/2006);

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie, over de zekerheid van de energievoorziening (B6-0192/2006);

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski en Alejo Vidal-Quadras, namens de PPE-DE-Fractie, over de veiligstelling van de energievoorziening in de Europese Unie (B6-0198/2006);

- Claude Turmes, Rebecca Harms en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over een continue energievoorziening in de Europese Unie (B6-0201/2006);

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma en Mechtild Rothe, namens de PSE-Fractie, over de veiligheid van de energievoorziening in de Europese Unie (B6-0202/2006).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 23.03.2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid