Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0189/2006

Debaty :

PV 22/03/2006 - 12
CRE 22/03/2006 - 12

Głosowanie :

PV 23/03/2006 - 11.9
CRE 23/03/2006 - 11.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 22 marca 2006 r. - Bruksela

12. Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie ustne (O-0007/2006) zadane przez Gilesa Chichestera, w imieniu komisji ITRE, do Rady: Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej (B6-0009/2006)

Pytanie ustne (O-0008/2006) zadane przez Gilesa Chichestera, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej (B6-0010/2006)

Giles Chichester zadał pytania ustne.

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) i Andris Piebalgs (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE-DE, Robert Goebbels w imieniu grupy PSE, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Umberto Pirilli w imieniu grupy UEN, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli niezrzeszony, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Dimitrios Papadimoulis i Konrad Szymański.

PRZEWODNICTWO: Antonios TRAKATELLIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler i Andris Piebalgs.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi i Patrizia Toia w imieniu grupy ALDE, w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej (B6-0189/2006);

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii (B6-0192/2006);

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski i Alejo Vidal-Quadras w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej (B6-0198/2006);

- Claude Turmes, Rebecca Harms i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej (B6-0201/2006);

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma i Mechtild Rothe w imieniu grupy PSE, w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej (B6-0202/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: punkt 11.9 protokołu z dnia 23.03.2006 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności