Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0189/2006

Rozpravy :

PV 22/03/2006 - 12
CRE 22/03/2006 - 12

Hlasovanie :

PV 23/03/2006 - 11.9
CRE 23/03/2006 - 11.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 22. marca 2006 - Brusel

12. Bezpečnosť dodávok energie v Európskej únii (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0007/2006), ktorú položil Giles Chichester za výbor výbor ITRE pre Radu: Bezpečnosť dodávok energie v Európskej únii (B6-0009/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0008/2006), ktorú položil Giles Chichester za výbor výbor ITRE pre Komisiu: Bezpečnosť dodávok energie v Európskej únii (B6-0010/2006)

Giles Chichester rozvinul otázky na ústne zodpovedanie.

Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) a Andris Piebalgs (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig za skupinu PPE-DE, Robert Goebbels za skupinu PSE, Lena Ek za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Umberto Pirilli za skupinu UEN, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezávislý poslanec, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Dimitrios Papadimoulis a Konrad Szymański.

PREDSEDNÍCTVO: Antonios TRAKATELLIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler a Andris Piebalgs.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi a Patrizia Toia za skupinu ALDE, o bezpečnosti dodávok energie v Európskej únii (B6-0189/2006);

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański a Inese Vaidere za skupinu UEN, o bezpečnosti dodávok energie (B6-0192/2006);

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski a Alejo Vidal-Quadras za skupinu PPE-DE, o bezpečnosti dodávok energie v Európskej únii (B6-0198/2006);

- Claude Turmes, Rebecca Harms a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, o bezpečnosti dodávok energie v Európskej únii (B6-0201/2006);

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma a Mechtild Rothe za skupinu PSE, o bezpečnosti dodávok energie v EÚ (B6-0202/2006).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 23.03.2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia