Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0191/2006

Συζήτηση :

PV 22/03/2006 - 14
CRE 22/03/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

14. Αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού και καθορισμός του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0004/2006) που κατέθεσε ο Margrietus van den Berg, εξ ονόματος της επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού και καθορισμός του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (B6-0006/2006)

Ο Glenys Kinnock αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Jürgen Schröder, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Marie-Arlette Carlotti, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Alessandro Battilocchio, μη εγγεγραμμένος, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Karin Scheele και Hans Winkler.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- José Ribeiro e Castro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού και τον καθορισμό του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (B6-0191/2006

- Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού και τον καθορισμό του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (B6-0193/2006

- Frithjof Schmidt, σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού και τον καθορισμό του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (B6-0194/2006

- Francis Wurtz, Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού και τον καθορισμό του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (B6-0196/2006

- Eoin Ryan, Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού και τον καθορισμό του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (B6-0199/2006)

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού και τον καθορισμό του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) - Επιτροπή Ανάπτυξης (B6-0200/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου