Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0191/2006

Debatten :

PV 22/03/2006 - 14
CRE 22/03/2006 - 14

Stemmingen :

PV 23/03/2006 - 11.11

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 22 maart 2006 - Brussel

14. Herziening van de Overeenkomst van Cotonou en vaststelling van het bedrag voor het 10e EOF (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-0004/2006) van Margrietus van den Berg, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Herziening van de Overeenkomst van Cotonou en vaststelling van het bedrag voor het 10e EOF (B6-0006/2006)

Glenys Kinnock licht de mondelinge vraag toe.

Hans Winkler (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Jürgen Schröder, namens de PPE-DE-Fractie, Marie-Arlette Carlotti, namens de PSE-Fractie, en Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, Alessandro Battilocchio, niet-ingeschrevene, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Karin Scheele en Hans Winkler.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- José Ribeiro e Castro, namens de PPE-DE-Fractie, over de herziening van de Overeenkomst van Cotonou en de bepaling van het bedrag voor het tiende EOF (B6-0191/2006);

- Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie, over de herziening van de Overeenkomst van Cotonou en de vaststelling van het bedrag van het 10e EOF (B6-0193/2006);

- Frithjof Schmidt, over de herziening van de Overeenkomst van Cotonou en de vaststelling van de financiële middelen van het 10de EOF (B6-0194/2006);

- Francis Wurtz, Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie, over de herziening van de Overeenkomst van Cotonou en de bepaling van het bedrag voor het tiende EOF (B6-0196/2006);

- Eoin Ryan, Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, over de herziening van de Overeenkomst van Cotonou en de vaststelling van het bedrag voor het 10de EOF (B6-0199/2006)

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Elena Valenciano Martínez-Orozco, namens de PSE-Fractie, over de herziening van de Overeenkomst van Cotonou en de vaststelling van het budget voor het 10de EOF - Commissie ontwikkelingssamenwerking (B6-0200/2006).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.11 van de notulen van 23.03.2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid