Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 22 maart 2006 - Brussel

15. Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
Volledige verslagen

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Manuel Medina Ortega, Arūnas Degutis, Ilda Figueiredo, Gerard Batten, Urszula Krupa, Tunne Kelam, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mario Borghezio, Laima Liucija Andrikienė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Dariusz Maciej Grabowski, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, James Hugh Allister en Joseph Muscat.

Juridische mededeling - Privacybeleid