Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2162(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0053/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0053/2006

Συζήτηση :

PV 22/03/2006 - 16
CRE 22/03/2006 - 16

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.12
CRE 23/03/2006 - 11.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0113

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

16. Ο αντίκτυπος των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη [2005/2162(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Luisa Morgantini (A6-0053/2006)

Η Luisa Morgantini παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Glenys Kinnock, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Alessandro Battilocchio, μη εγγεγραμμένος, Eija-Riitta Korhola, Kader Arif, Hannu Takkula, Vittorio Agnoletto και Louis Michel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου