Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2162(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0053/2006

Ingivna texter :

A6-0053/2006

Debatter :

PV 22/03/2006 - 16
CRE 22/03/2006 - 16

Omröstningar :

PV 23/03/2006 - 11.12
CRE 23/03/2006 - 11.12

Antagna texter :

P6_TA(2006)0113

Protokoll
Onsdagen den 22 mars 2006 - Bryssel

16. De ekonomiska partnerskapsavtalens effekter på utvecklingen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om de ekonomiska partnerskapsavtalens effekter på utvecklingen [2005/2162(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Luisa Morgantini (A6-0053/2006)

Luisa Morgantini redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talare: Maria Martens för PPE-DE-gruppen, Glenys Kinnock för PSE-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, och Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, Eija-Riitta Korhola, Kader Arif, Hannu Takkula, Vittorio Agnoletto och Louis Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.12 i protokollet av den 23.03.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy