Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2224(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0042/2006

Ingivna texter :

A6-0042/2006

Debatter :

PV 22/03/2006 - 17
CRE 22/03/2006 - 17

Omröstningar :

PV 23/03/2006 - 11.13
CRE 23/03/2006 - 11.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0114

Protokoll
Onsdagen den 22 mars 2006 - Bryssel

17. Europeiska politiska partier (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om europeiska politiska partier [2005/2224(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jo Leinen (A6-0042/2006)

Jo Leinen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margot Wallström (kommissionens vice ordförande).

Talare: Klaus-Heiner Lehne (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Jean-Luc Dehaene för PPE-DE-gruppen, Richard Corbett för PSE-gruppen, Jules Maaten för ALDE-gruppen, Gérard Onesta för Verts/ALE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, James Hugh Allister, grupplös, Íñigo Méndez de Vigo, Javier Moreno Sánchez, Andrew Duff, Eva-Britt Svensson, Patrick Louis, Andreas Mölzer, Othmar Karas, Carlos Carnero González, Hans-Peter Martin, Maria da Assunção Esteves, Marie-Line Reynaud, Andrzej Jan Szejna, Aloyzas Sakalas, Józef Pinior, Zita Gurmai och Margot Wallström.

Talare: Paul Rübig beklagade det faktum att vissa ledamöter hade lämnat kammaren efter sina anföranden utan att vänta tills debatten avslutades.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.13 i protokollet av den 23.03.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy