Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 22. märts 2006 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Esitatud dokumendid
 4.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 5.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 6.Juriidilised kutsealad ja üldine huvi toimiva õigussüsteemi vastu (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Presidentuuri teadaanne
 8.Tervitus
 9.Päevakord
 10.Tervitus
 11.Iga-aastane poliitikastrateegia 2007 (arutelu)
 12.Energia varustuskindlus Euroopa Liidus (arutelu)
 13.Kriteeriumid Euroopa Liidu rahutagamisoperatsioonideks, eriti Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
 14.Cotonou kokkuleppe muutmine ja kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) rahastamise kinnitamine (arutelu)
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.Majanduskoostöö lepingute mõju arengule (arutelu)
 17.Euroopa tasandi erakonnad (arutelu)
 18.Euroopa lepinguõigus ja ühenduse õigustiku läbivaatamine: tulevikuplaanid (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (113 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) 
 
Protokoll (161 kb) Kohalolijate nimekiri (67 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika