Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 22 marca 2006 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Składanie dokumentów
 4.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)
 5.Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu
 6.Zawody prawnicze i użyteczności publicznej w systemach prawnych (złożone projekty rezolucji)
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Oficjalne powitanie
 9.Porządek dzienny
 10.Oficjalne powitanie
 11.Roczna strategia polityczna 2007 (debata)
 12.Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej (debata)
 13.Kryteria Unii Europejskiej dla operacji zmierzających do zaprowadzenia pokoju, w szczególności w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 14.Rewizja umowy z Kotonu i określenie kwoty 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (debata)
 15.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 16.Wpływ zawierania układów o partnerstwie gospodarczym na rozwój (debata)
 17.Europejskie partie polityczne (debata)
 18.Europejskie prawo umów i rewizja dorobku prawnego (debata)
 19.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (111 kb) Lista obecności (56 kb) 
 
Protokół (80 kb) Lista obecności (22 kb) 
 
Protokół (166 kb) Lista obecności (67 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności