Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 22. marca 2006 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Predložené dokumenty
 4.Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 5.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 6.Právnické profesie a fungovanie právnych systémov ako vec všeobecného záujmu (predložené návrhy uznesení)
 7.Oznámenie predsedu
 8.Oficiálne privítanie
 9.Program schôdze
 10.Oficiálne privítanie
 11.Ročná politická stratégia 2007 (rozprava)
 12.Bezpečnosť dodávok energie v Európskej únii (rozprava)
 13.Kritériá pre mierotvorné operácie Európskej únie, konkrétne v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 14.Revízia Dohody z Cotonou a pevné stanovenie sumy pre 10. ERF (rozprava)
 15.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Vplyv dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvoj (rozprava)
 17.Európske politické strany (rozprava)
 18.Európske zmluvné právo a revízia acquis: ďalší postup (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (114 kb) Prezenčná listina (56 kb) 
 
Zápisnica (78 kb) Prezenčná listina (22 kb) 
 
Zápisnica (164 kb) Prezenčná listina (68 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia