Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 162kWORD 81k
Keskiviikko 22. maaliskuuta 2006 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 5.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 6.Oikeusalan ammatit ja oikeusjärjestelmän toimintaa koskeva yleinen etu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Puhemiehen ilmoitus
 8.Tervetulotoivotukset
 9.Esityslista
 10.Tervetulotoivotukset
 11.Vuotuinen toimintastrategia (2007) (keskustelu)
 12.Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa (keskustelu)
 13.Perusteet Euroopan unionin rauhaanpakottamistoimille, erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa (keskustelu)
 14.Cotonoun sopimuksen tarkistaminen ja 10. EKR:n rahoituksen vahvistaminen (keskustelu)
 15.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 16.Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla (keskustelu)
 17.Euroopan tason poliittiset puolueet (keskustelu)
 18.Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Josep BORRELL FONTELLES

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.00.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä:

päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

- Muscardini Cristiana - päätöslauselmaesitys Internetissä vallitsevasta anarkiasta (B6-0188/2006)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

LIBE

lausuntoa varten

FEMM, ITRE


4. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Kirjallinen kannanotto 83/2005 on työjärjestyksen 116 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauennut, koska se ei ole saanut riittävää määrää allekirjoituksia.


5. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin joulukuun 2005 istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on jaettu.


6. Oikeusalan ammatit ja oikeusjärjestelmän toimintaa koskeva yleinen etu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Keskustelu käytiin 15.3.2006 (istunnon pöytäkirja 15.3.2006, kohta 15).

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Klaus-Heiner Lehne ja Giuseppe Gargani PPE-DE-ryhmän puolesta, Maria Berger PSE-ryhmän puolesta, Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta lakimiehen ammatista ja yleisestä edusta oikeusjärjestelmien toiminnassa (B6-0203/2006).


7. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että ETA on tänään julkaisemassaan tiedonannossa ilmoittanut pysyvästä tulitauosta.

Puheenvuorot: tästä tiedonannosta Martin Schulz, joka ilmoitti luovuttaneensa puheenvuoronsa Bárbara Dührkop Dührkopille, Bárbara Dührkop Dührkop PSE-ryhmän puolesta, Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton James Hugh Allister, Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta, Alejo Vidal-Quadras, James Nicholson, Willy Meyer Pleite, Proinsias De Rossa ja Enrique Barón Crespo Alejo Vidal-Quadrasn puheenvuorosta.


8. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Tanskan kansankäräjien valtuuskunnan, jota johti puhemies Christian Mejdahl.


9. Esityslista

Käsittelyjärjestys on vahvistettu (istunnon pöytäkirja 13.3.2006, kohta 15) ja esityslistaa koskeva oikaisu on jaettu (PE 369.607/OJ/COR).

Martin Schulz käytti puheenvuoron PSE-ryhmän puolesta pyytääkseen työjärjestyksen 103 ja 130 artiklan perusteella, että seuraavan istuntojakson esityslistalle otettaisiin komission julkilausuma Valko-Venäjän tilanteesta (puhemies vastasi hänelle, että puheenjohtajakokous, joka vastaa esityslistan laatimisesta, käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan).

Puheenvuorot: tästä pyynnöstä Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE-ryhmän puolesta, joka ehdotti Valko-Venäjästä käytävän keskustelun järjestämistä joko tänään tai huomenna (puhemies muistutti häntä työjärjestyksen 132 artiklan 1 kohdan määräyksistä ja totesi, että hän ei voi hyväksyä pyyntöä), Mario Borghezio, joka palasi menettelyyn, jolla yksitoista jäsentä jätettiin IND/DEM-ryhmän ulkopuolelle (istunnon pöytäkirja 16.3.2006, kohta 2) (puhemies vastasi, että kyseessä on IND/DEM-ryhmän sisäinen asia), Kathalijne Maria Buitenweg, joka pyysi äänestyksen toimittamista Jeanine Hennis-Plasschaertin ehdotuksesta (puhemies vastasi, että hänen on noudatettava työjärjestystä), Hans-Gert Poettering pyysi PPE-DE-ryhmän puolesta, että keskustelu otettaisiin huomisen istunnon esityslistalle, Martin Schulz kannatti PSE-ryhmän puolesta Hans-Gert Poetteringin pyyntöä, mutta ilmaisi samalla varauksensa noudatettavan menettelyn suhteen, Jeanine Hennis-Plasschaert, joka ilmoitti keräävänsä keskustelun ottamista esityslistalle koskevan pyynnön edellyttämät 37 allekirjoitusta, Miloslav Ransdorf, Daniel Cohn-Bendit, Graham Watson ja Hans-Gert Poettering.

Puhemies ilmoitti, että jos puhemiehistölle toimitetaan tänä iltana vähintään 37 jäsenen allekirjoittama pyyntö ottaa kohta huomisen esityslistalle, parlamentti äänestää pyynnöstä huomisen istunnon alussa.

Esityslista vahvistettiin.


10. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Perun ulkoministerin Oscar Maúrtua De Romañan.


11. Vuotuinen toimintastrategia (2007) (keskustelu)

Komission julkilausuma: Vuotuinen toimintastrategia (2007)

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Françoise Grossetête käytti puheenvuoron PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Puheenvuorot: Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Guntars Krasts UEN-ryhmän puolesta, Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jan Tadeusz Masiel, József Szájer, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Georgios Karatzaferis, Hans-Peter Martin, Malcolm Harbour, Libor Rouček, José Manuel Barroso, Bronisław Geremek, Jeffrey Titford, John Bowis ja Margarita Starkevičiūtė.

Puhetta johti
varapuhemies Janusz ONYSZKIEWICZ

Puheenvuorot: Alexander Stubb ja Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa (keskustelu)

Giles Chichesterin ITRE-valiokunnan puolesta neuvostolle laatima suullinen kysymys (O-0007/2006): Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa (B6-0009/2006)

Giles Chichesterin ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0008/2006): Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa (B6-0010/2006)

Giles Chichester esitteli suulliset kysymykset.

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) ja Andris Piebalgs (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-DE-ryhmän puolesta, Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta, Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Umberto Pirilli UEN-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Luca Romagnoli, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Dimitrios Papadimoulis ja Konrad Szymański.

Puhetta johti
varapuhemies Antonios TRAKATELLIS

Puheenvuorot: Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler ja Andris Piebalgs.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi ja Patrizia Toia ALDE-ryhmän puolesta energiahuoltovarmuudesta Euroopan unionissa (B6-0189/2006)

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta energiahuoltovarmuudesta (B6-0192/2006)

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski ja Alejo Vidal-Quadras PPE-DE-ryhmän puolesta, energiahuollon varmuudesta Euroopan unionissa (B6-0198/2006);

- Claude Turmes, Rebecca Harms ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta energiahuoltovarmuudesta Euroopan unionissa (B6-0201/2006)

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma ja Mechtild Rothe PSE-ryhmän puolesta energiahuollon varmuudesta Euroopan unionissa (B6-0202/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.3.2006, kohta 11.9.


13. Perusteet Euroopan unionin rauhaanpakottamistoimille, erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Perusteet Euroopan unionin rauhaanpakottamistoimille, erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Karl von Wogau PPE-DE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta, Philippe Morillon ALDE-ryhmän puolesta, Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta, Helmut Kuhne, Marie-Hélène Aubert, Richard Howitt, Glyn Ford ja Hans Winkler.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Karl von Wogau ja Giorgos Dimitrakopoulos PPE-DE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes ja Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Philippe Morillon ALDE-ryhmän puolesta ja Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta EU:n rauhanturvaoperaatioita koskevista kriteereistä Kongon demokraattisessa tasavallassa (B6-0190/2006)

- Angelika Beer, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Bart Staes ja Raül Romeva i Rueda Kongon demokraattisesta tasavallasta (B6-0195/2006)

- Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n rauhanturvaoperaatioita koskevista kriteereistä, erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa (B6-0197/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.3.2006, kohta 11.10.


14. Cotonoun sopimuksen tarkistaminen ja 10. EKR:n rahoituksen vahvistaminen (keskustelu)

Margrietus van den Bergin DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle laatima suullinen kysymys (O-0004/2006): Cotonoun sopimuksen tarkistaminen ja 10:nnen EKR:n rahoituksen vahvistaminen (B6-0006/2006)

Glenys Kinnock esitteli suullisen kysymyksen.

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Jürgen Schröder PPE-DE-ryhmän puolesta, Marie-Arlette Carlotti PSE-ryhmän puolesta ja Thierry Cornillet ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Puheenvuorot: Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Alessandro Battilocchio, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Karin Scheele ja Hans Winkler.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- José Ribeiro e Castro PPE-DE-ryhmän puolesta Cotonoun sopimuksen tarkistamisesta ja kymmenennen EKR:n rahoituksen vahvistamisesta (B6-0191/2006)

- Thierry Cornillet ALDE-ryhmän puolesta Cotonoun sopimuksen tarkistamisesta ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion vahvistamisesta (B6-0193/2006)

- Frithjof Schmidt Cotonoun sopimuksen tarkistamisesta ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion vahvistamisesta (B6-0194/2006)

- Francis Wurtz, Willy Meyer Pleite GUE/NGL-ryhmän puolesta Cotonoun sopimuksen tarkistamisesta ja kymmenennen EKR:n rahoituksen vahvistamisesta (B6-0196/2006)

- Eoin Ryan, Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta Cotonoun sopimuksen tarkistamisesta ja kymmenennen EKR:n rahoituksen vahvistamisesta (B6-0199/2006)

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta Cotonoun sopimuksen tarkistamisesta ja kymmenennen EKR:n rahoituksen vahvistamisesta – kehitysyhteistyövaliokunta (B6-0200/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.3.2006, kohta 11.11.


15. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 144 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Manuel Medina Ortega, Arūnas Degutis, Ilda Figueiredo, Gerard Batten, Urszula Krupa, Tunne Kelam, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mario Borghezio, Laima Liucija Andrikienė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Dariusz Maciej Grabowski, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, James Hugh Allister ja Joseph Muscat.


16. Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla (keskustelu)

Mietintö: Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla [2005/2162(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Luisa Morgantini (A6-0053/2006)

Luisa Morgantini esitteli laatimansa mietinnön.

Louis Michel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Maria Martens PPE-DE-ryhmän puolesta, Glenys Kinnock PSE-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Alessandro Battilocchio, Eija-Riitta Korhola, Kader Arif, Hannu Takkula, Vittorio Agnoletto ja Louis Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.3.2006, kohta 11.12.


17. Euroopan tason poliittiset puolueet (keskustelu)

Mietintö: Euroopan tason poliittiset puolueet [2005/2224(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Jo Leinen (A6-0042/2006)

Jo Leinen esitteli laatimansa mietinnön.

Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Klaus-Heiner Lehne (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Luc Dehaene PPE-DE-ryhmän puolesta, Richard Corbett PSE-ryhmän puolesta, Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta, Gérard Onesta Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton James Hugh Allister, Íñigo Méndez de Vigo, Javier Moreno Sánchez, Andrew Duff, Eva-Britt Svensson, Patrick Louis, Andreas Mölzer, Othmar Karas, Carlos Carnero González, Hans-Peter Martin, Maria da Assunção Esteves, Marie-Line Reynaud, Andrzej Jan Szejna, Aloyzas Sakalas, Józef Pinior, Zita Gurmai ja Margot Wallström.

Paul Rübig käytti puheenvuoron pahoitellakseen sitä, että osa jäsenistä poistui istuntosalista oman puheenvuoronsa jälkeen odottamatta keskustelun päättymistä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.3.2006, kohta 11.13.


18. Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet (keskustelu)

Mietintö: Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet [2005/2022(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Klaus-Heiner Lehne esitteli laatimansa mietinnön.

Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Diana Wallis (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giuseppe Gargani PPE-DE-ryhmän puolesta ja Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.3.2006, kohta 11.8.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 367.609/OJME).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.05.

Julian Priestley

Gérard Onesta

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ilves, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Tarkkailijat

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Mihăescu Eugen, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Zgonea Valeriu Ştefan

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö