Index 
Jegyzőkönyv
PDF 165kWORD 83k
2006. március 22., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)
 5.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 6.A jogi szakmák és a jogrendszerek működéséhez fűződő általános érdek (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 7.Az elnökség közleménye
 8.Köszöntés
 9.Napirend
 10.Köszöntés
 11.2007-es éves politikai stratégia (vita)
 12.Az energiaellátás biztonsága az Európai Unióban (vita)
 13.Az európai uniós békefenntartó műveletek feltételetei, különösen a Kongói Demokratikus Köztársaságban (vita)
 14.A Cotonou-i megállapodás felülvizsgálata és a 10. EFA összegének megállapítása (vita)
 15.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 16.A gazdasági partnerségi megállapodások hatása a fejlesztésre (vita)
 17.Európai politikai pártok (vita)
 18.Az európai szerződésjog és a közösségi vívmányok felülvizsgálata: a követendő út (vita)
 19.A következő ülés napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2006 - 2007

2006. március 22- 23-i ülések

BRÜSSZEL

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.00 órakor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

állásfoglalásra irányuló indítványok (az Eljárási Szabályzat 113. cikke)

- Muscardini Cristiana - Állásfoglalásra irányuló indítvány a világhálón uralkodó anarchiáról (B6-0188/2006).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

LIBE

véleménynyilvánításra felkért

FEMM, ITRE


4. Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A 83/2005 sz. írásbeli nyilatkozat nem kapta meg a szükséges számú aláírást, így az az Eljárási Szabályzat 116. cikkének (5) bekezdése értelmében érvénytelen.


5. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2005. decemberi ülés során a Parlament által elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közleményt kiosztották.


6. A jogi szakmák és a jogrendszerek működéséhez fűződő általános érdek (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A vita lefolytatásának időpontja: 2006.3.15 (2006.03.15-i jegyzőkönyv 15. pont ).

A vita lezárását követően, az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtották be:

- Klaus-Heiner Lehne és Giuseppe Gargani, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Maria Berger, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Diana Wallis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a jogi szakmákról és a jogrendszerek működéséhez fűződő általános érdekről (B6-0203/2006).


7. Az elnökség közleménye

Az elnök közli, hogy az ETA egy ma kiadott hivatalos közleményben tartós tűzszünetet jelentett be.

Felszólal: e közleménnyel kapcsolatban Martin Schulz, aki beszédidejét átengedi Bárbara Dührkop Dührkop számára, Bárbara Dührkop Dührkop, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Hans-Gert Poettering, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, James Hugh Allister, független, Jens-Peter Bonde, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Alejo Vidal-Quadras, James Nicholson, Willy Meyer Pleite, Proinsias De Rossa és Enrique Barón Crespo, utóbbi Alejo Vidal-Quadras felszólalásával kapcsolatban.


8. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a dán parlament Christian Mejdahl, parlamenti elnök által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.


9. Napirend

Az ügyrendet megállapították (2006.03.13-i jegyzőkönyv 15. pont ), és korrigendumot osztottak ki a napirendhez (PE 369.607/OJ/COR).

Felszólal: Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, aki az Eljárási Szabályzat 103. és 130. cikke alapján kéri, hogy a következő ülés napirendjére vegyék fel a fehéroroszországi helyzetről szóló bizottsági nyilatkozatot (az elnök azt feleli, hogy a napirendtervezetek elkészítéséért felelős Elnökök Értekezlete a következő ülése folyamán foglalkozik majd a kérdéssel).

Felszólal e kéréssel kapcsolatban: Jeanine Hennis-Plasschaert, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki javasolja, hogy ma vagy holnap tartsanak vitát Belaruszról (az elnök emlékeztet az Eljárási Szabályzat 132. cikkének (1) bekezdésére, és kijelenti, hogy nem tud helyt adni e kérésnek), Mario Borghezio, aki visszatér azon eljárásra, melynek révén tizenegy képviselőt kizártak az IND/DEM képviselőcsoportjából (2006.03.16-i jegyzőkönyv 2. pont ) (az elnök azt feleli, hogy ez az IND/DEM képviselőcsoport belső ügye), Kathalijne Maria Buitenweg, aki ragaszkodik ahhoz, hogy szavazásra bocsássák Jeanine Hennis-Plasschaert javaslatát (az elnök azt feleli, hogy köteles betartani az Eljárási Szabályzatot), Hans-Gert Poettering, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy vegyenek fel egy vitát a holnapi ülés napirendjére, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, aki támogatja Hans-Gert Poettering kérését, kifejezve ugyanakkor fenntartásait a követett eljárást illetően, Jeanine Hennis-Plasschaert, aki közli, hogy harminchét aláírást igyekszik éppen összegyűjteni a vita napirendre tűzésének kérelmezéséhez, Miloslav Ransdorf, Daniel Cohn-Bendit, Graham Watson és Hans-Gert Poettering.

Az elnök közli, hogy amennyiben az elnökséghez eljuttatnak ma este egy harminchét képviselő által aláírt kérelmet, mely arra irányul, hogy e kérdést holnap napirendre tűzzék, akkor a Parlamentnek erről az ülés megnyitásakor nyilatkoznia kell.

A napirendet megállapították.


10. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos galérián helyet foglaló Oscar Maúrtua De Romaña perui külügyminisztert.


11. 2007-es éves politikai stratégia (vita)

A Bizottság nyilatkozata: 2007-es éves politikai stratégia

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKSÉG: Luigi COCILOVO
alelnök

Felszólal: Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Guntars Krasts, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jens-Peter Bonde, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jan Tadeusz Masiel, független, József Szájer, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Georgios Karatzaferis, Hans-Peter Martin, Malcolm Harbour, Libor Rouček, José Manuel Barroso, Bronisław Geremek, Jeffrey Titford, John Bowis és Margarita Starkevičiūtė.

ELNÖKSÉG: Janusz ONYSZKIEWICZ
alelnök

Felszólal: Alexander Stubb és Margot Wallström (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.


12. Az energiaellátás biztonsága az Európai Unióban (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0007/2006) tesz fel: Giles Chichester, az ITRE bizottság nevében, a Tanácshoz: Az energiaellátás biztonsága az Európai Unióban (B6-0009/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0008/2006) tesz fel: Giles Chichester, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az energiaellátás biztonsága az Európai Unióban (B6-0010/2006)

Giles Chichester kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Hans Winkler (a Tanács soros elnöke) és Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Paul Rübig, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Robert Goebbels, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Lena Ek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Esko Seppänen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Umberto Pirilli, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Luca Romagnoli, független, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Dimitrios Papadimoulis és Konrad Szymański.

ELNÖKSÉG: Antonios TRAKATELLIS
alelnök

Felszólal: Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler és Andris Piebalgs.

ELNÖKSÉG: Manuel António dos SANTOS
alelnök

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi és Patrizia Toia, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az energiaellátás biztonságáról az Európai Unióban (B6-0189/2006);

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański és Inese Vaidere, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az energiaellátás biztonságáról (B6-0192/2006);

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski és Alejo Vidal-Quadras, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az energiaellátás biztonságáról az Európai Unióban (B6-0198/2006);

- Claude Turmes, Rebecca Harms és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az energiaellátás biztonságáról az Európai Unióban (B6-0201/2006);

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma és Mechtild Rothe, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az energiaellátás biztonságáról az Európai Unióban (B6-0202/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.23-i jegyzőkönyv 11.9. pont .


13. Az európai uniós békefenntartó műveletek feltételetei, különösen a Kongói Demokratikus Köztársaságban (vita)

A Tanács nyilatkozata: Az európai uniós békefenntartó műveletek feltételetei, különösen a Kongói Demokratikus Köztársaságban

Hans Winkler (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Karl von Wogau, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ana Maria Gomes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Philippe Morillon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Angelika Beer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tobias Pflüger, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Helmut Kuhne, Marie-Hélène Aubert, Richard Howitt, Glyn Ford és Hans Winkler.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Karl von Wogau és Giorgos Dimitrakopoulos, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ana Maria Gomes és Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Philippe Morillon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ģirts Valdis Kristovskis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, (B6-0190/2006);

- Angelika Beer, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Bart Staes és Raül Romeva i Rueda, a Kongói Demokratikus Köztársaságról (B6-0195/2006);

- Tobias Pflüger, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, (B6-0197/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.23-i jegyzőkönyv 11.10. pont .


14. A Cotonou-i megállapodás felülvizsgálata és a 10. EFA összegének megállapítása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0004/2006) tesz fel: Margrietus van den Berg, a DEVE bizottság nevében, a Tanácshoz: A Cotonou-i megállapodás felülvizsgálata és a 10. EFA összegének megállapítása (B6-0006/2006)

Glenys Kinnock kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Hans Winkler (a Tanács soros elnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Jürgen Schröder, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Marie-Arlette Carlotti, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Thierry Cornillet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKSÉG: Mario MAURO
alelnök

Felszólal: Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Alessandro Battilocchio, független, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Karin Scheele és Hans Winkler.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- José Ribeiro e Castro, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Cotonou-i megállapodás felülvizsgálatáról és a 10. EFA összegének meghatározásáról (B6-0191/2006);

- Thierry Cornillet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Cotonou-i megállapodás felülvizsgálatáról és a 10. EFA összegének meghatározásáról (B6-0193/2006);

- Frithjof Schmidt, a Cotonou-i megállapodás felülvizsgálatáról és a 10. EFA összegének meghatározásáról (B6-0194/2006);

- Francis Wurtz, Willy Meyer Pleite, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Cotonou-i megállapodás felülvizsgálatáról és a 10. EFA összegének meghatározásáról (B6-0196/2006);

- Eoin Ryan, Ģirts Valdis Kristovskis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a Cotonou-i megállapodás felülvizsgálatáról és a 10. EFA összegének meghatározásáról (B6-0199/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Elena Valenciano Martínez-Orozco, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a Cotonou-i megállapodás felülvizsgálatáról és a 10. EFA összegének meghatározásáról - Fejlesztési Bizottság (B6-0200/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.23-i jegyzőkönyv 11.11. pont .


15. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az Eljárási Szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Manuel Medina Ortega, Arūnas Degutis, Ilda Figueiredo, Gerard Batten, Urszula Krupa, Tunne Kelam, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mario Borghezio, Laima Liucija Andrikienė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Dariusz Maciej Grabowski, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, James Hugh Allister és Joseph Muscat.


16. A gazdasági partnerségi megállapodások hatása a fejlesztésre (vita)

Jelentés a gazdasági partnerségi megállapodásoknak a fejlesztésre gyakorolt hatásáról [2005/2162(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Luisa Morgantini (A6-0053/2006)

Luisa Morgantini előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Louis Michel (a Bizottság tagja).

Felszólal: Maria Martens, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Glenys Kinnock, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKSÉG: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
alelnök

Felszólal: Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Alessandro Battilocchio, független, Eija-Riitta Korhola, Kader Arif, Hannu Takkula, Vittorio Agnoletto és Louis Michel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.23-i jegyzőkönyv 11.12. pont .


17. Európai politikai pártok (vita)

Jelentés az európai politikai pártokról [ 2005/2224(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Jo Leinen (A6-0042/2006)

Jo Leinen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Margot Wallström (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Klaus-Heiner Lehne (a JURI bizottság véleményének előadója), Jean-Luc Dehaene, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Richard Corbett, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jules Maaten, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gérard Onesta, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jens-Peter Bonde, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, James Hugh Allister, független, Íñigo Méndez de Vigo, Javier Moreno Sánchez, Andrew Duff, Eva-Britt Svensson, Patrick Louis, Andreas Mölzer, Othmar Karas, Carlos Carnero González, Hans-Peter Martin, Maria da Assunção Esteves, Marie-Line Reynaud, Andrzej Jan Szejna, Aloyzas Sakalas, Józef Pinior, Zita Gurmai és Margot Wallström.

Felszólal: Paul Rübig, aki nehezményezi, hogy néhány képviselő miután felszólalt, elhagyta az üléstermet anélkül, hogy megvárta volna a vita végét.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.23-i jegyzőkönyv 11.13. pont .


18. Az európai szerződésjog és a közösségi vívmányok felülvizsgálata: a követendő út (vita)

Jelentés az európai szerződésjogról és a közösségi vívmányok felülvizsgálatáról: a követendő út [2005/2022(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Klaus-Heiner Lehne előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Margot Wallström (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Diana Wallis (az IMCO bizottság véleményének előadója), Giuseppe Gargani, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Manuel Medina Ortega, a(z) PSE képviselőcsoport nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.23-i jegyzőkönyv 11.8. pont .


19. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították ("Napirend" dokumentum PE 367.609/OJME).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.05 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Gérard Onesta

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ilves, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Megfigyelők

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Mihăescu Eugen, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Zgonea Valeriu Ştefan

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat