Kazalo 
Zapisnik
PDF 159kWORD 79k
Sreda, 22. marec 2006 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Predložitev dokumentov
 4.Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)
 5.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 6.Pravni poklici in splošni interes za delovanje pravnih sistemov (vloženi predlogi resolucij)
 7.Sporočilo predsednika
 8.Dobrodošlica
 9.Dnevni red
 10.Dobrodošlica
 11.Letna politična strategija 2007 (razprava)
 12.Zanesljivost preskrbe z energijo v Evropski uniji (razprava)
 13.Merila za mirovne operacije Evropske unije, posebno v Demokratični republiki Kongo (razprava)
 14.Revizija Cotonoujskega sporazuma in določitev sredstev za 10. Evropski razvojni sklad (ERS) (razprava)
 15.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 16.Vplivi sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj (razprava)
 17.Evropske politične stranke (razprava)
 18.Evropsko pogodbeno pravo in sprememba pravnega reda Skupnosti (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.00.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


3. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

od poslancev Parlamenta:

predlogi resolucij (člen 113 Poslovnika)

- Muscardini Cristiana - Predlog Resolucije o anarhiji na internetu (B6-0188/2006).

posredovano

pristojni

LIBE

mnenje

FEMM, ITRE


4. Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Pisna izjava št. 83/2005 ni pridobila zadostnega števila podpisov in je tako v skladu s členom 116(5) Poslovnika postala brezpredmetna.


5. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Razdeljeno je bilo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med zasedanjem decembra 2005.


6. Pravni poklici in splošni interes za delovanje pravnih sistemov (vloženi predlogi resolucij)

Razprava je potekala 15.03.2006 (točka 15 , Zapisnik z dne 15.03.2006).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Klaus-Heiner Lehne in Giuseppe Gargani v imenu skupine PPE-DE, Maria Berger v imenu skupine PSE, Diana Wallis v imenu skupine ALDE, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, Brian Crowley v imenu skupine UEN, o pravnih poklicih in splošnem interesu na področju delovanja pravnih sistemov (B6-0203/2006).


7. Sporočilo predsednika

Predsednik je povedal, da je organizacija ETA v sporočilu, ki je bilo objavljeno danes, razglasila trajno premirje.

O tem so govorili Martin Schulz, ki je povedal, da je svoj čas za govor prenesel na Bárbaro Dührkop Dührkop, Bárbara Dührkop Dührkop v imenu skupine PSE, Hans-Gert Poettering v imenu skupine PPE-DE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine GUE/NGL, James Hugh Allister samostojni poslanec, Jens-Peter Bonde v imenu skupine IND/DEM, Alejo Vidal-Quadras, James Nicholson, Willy Meyer Pleite, Proinsias De Rossa in Enrique Barón Crespo o govoru Aleja Vidal-Quadrasa Roce.


8. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji danskega parlamenta pod vodstvom predsednika Christiana Mejdahla, ki se je nahajala na častni galeriji.


9. Dnevni red

Razpored dela je že bil določen (točka 15 , Zapisnik z dne 13.03.2006 ). Razdeljen je bil popravek dnevnega reda (PE 369.607/OJ/COR).

Govoril je Martin Schulz v imenu skupine PSE, ki je na podlagi členov 103 in 130 Poslovnika zahteval, da se na dnevni red naslednjega zasedanja uvrsti izjavo Komisije o razmerah v Belorusiji (predsednik mu je odgovoril, da bo vprašanje na svoji naslednji seji obravnavala konferenca predsednikov, ki je pristojna za oblikovanje dnevnega reda).

O tej zahtevi so govorili Jeanine Hennis-Plasschaert v imenu skupine ALDE, ki je predlagala, da se razprava o Belorusiji izvede ta ali naslednji dan (predsednik jo je spomnil na določbe člena 132(1) Poslovnika in povedal, da zahtevi ne more ustreči), Mario Borghezio, ki je ponovno govoril o postopku izključitve enajstih poslancev iz skupine IND/DEM (točka 2 , Zapisnik z dne 16.03.2006) (predsednik mu je dogovoril, da gre za notranje vprašanje skupine IND/DEM), Kathalijne Maria Buitenweg, ki je vztrajala pri tem, da se glasuje o predlogu Jeanine Hennis-Plasschaert (predsednik ji je odgovoril, da se je dolžan držati Poslovnika), Hans-Gert Poettering v imenu skupine PPE-DE, ki je zahteval, da se razprava o tej temi uvrsti na dnevni red zasedanja naslednji dan, Martin Schulz v imenu skupine PSE je podprl zahtevo Hans-Gerta Poetteringa, čeprav je izrazil zadržke glede uporabljenega postopka, Jeanine Hennis-Plasschaert, ki je povedala, da je že zbrala 37 podpisov pod zahtevo za uvrstitev razprave na dnevni red, Miloslav Ransdorf, Daniel Cohn-Bendit, Graham Watson in Hans-Gert Poettering.

Predsednik je povedal, da bo v primeru, če predsedstvo tega dne zvečer prejme zahtevo za uvrstitev na dnevni red naslednjega dne s podpisi 37 poslancev, Parlament o tej zahtevi odločal na začetku seje.

S tem je bil določen dnevni red.


10. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta zaželel dobrodošlico perujskemu ministru za zunanje zadeve Oscarju Maúrtuaju De Romañaju, ki se je nahajal na častni tribuni.


11. Letna politična strategija 2007 (razprava)

Izjava Komisije: Letna politična strategija 2007

José Manuel Barroso (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorila je Françoise Grossetête v imenu skupine PPE-DE.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Govorili so Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Guntars Krasts v imenu skupine UEN, Jens-Peter Bonde v imenu skupine IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel samostojni poslanec, József Szájer, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Georgios Karatzaferis, Hans-Peter Martin, Malcolm Harbour, Libor Rouček, José Manuel Barroso, Bronisław Geremek, Jeffrey Titford, John Bowis in Margarita Starkevičiūtė.

PREDSEDSTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
podpredsednik

Govorila sta Alexander Stubb in Margot Wallström (podpredsednica Komisije).

Razprava se je zaključila.


12. Zanesljivost preskrbe z energijo v Evropski uniji (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0007/2006), ki ga je postavil Giles Chichester v imenu Odbora ITRE Svetu: Zanesljivost preskrbe z energijo v Evropski uniji (B6-0009/2006)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0008/2006), ki ga je postavil Giles Chichester v imenu Odbora ITRE Komisiji: Zanesljivost preskrbe z energijo v Evropski uniji (B6-0010/2006)

Giles Chichester je predstavil vprašanja za ustni odgovor.

Hans Winkler (predsedujoči Svetu) in Andris Piebalgs (član Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so Paul Rübig v imenu skupine PPE-DE, Robert Goebbels v imenu skupine PSE, Lena Ek v imenu skupine ALDE, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL, Umberto Pirilli v imenu skupine UEN, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Luca Romagnoli samostojni poslanec, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Dimitrios Papadimoulis in Konrad Szymański.

PREDSEDSTVO: Antonios TRAKATELLIS
podpredsednik

Govorili so Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler in Andris Piebalgs.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi in Patrizia Toia v imenu skupine ALDE o zanesljivosti preskrbe z energijo v Evropski uniji (B6-0189/2006);

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański in Inese Vaidere v imenu skupine UEN (B6-0192/2006);

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski in Alejo Vidal-Quadras v imenu skupine PPE-DE (B6-0198/2006);

- Claude Turmes, Rebecca Harms in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o zanesljivosti preskrbe z energijo v Evropski uniji (B6-0201/2006);

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma in Mechtild Rothe v imenu skupine PSE o zanesljivosti energetske preskrbe EU (B6-0202/2006).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.9 , Zapisnik z dne 23.03.2006.


13. Merila za mirovne operacije Evropske unije, posebno v Demokratični republiki Kongo (razprava)

Izjava Sveta: Merila za mirovne operacije Evropske unije, posebno v Demokratični republiki Kongo

Hans Winkler (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Govorili so Karl von Wogau v imenu skupine PPE-DE, Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE, Philippe Morillon v imenu skupine ALDE, Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE, Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL, Helmut Kuhne, Marie-Hélène Aubert, Richard Howitt, Glyn Ford in Hans Winkler.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Karl von Wogau in Giorgos Dimitrakopoulos v imenu skupine PPE-DE, Ana Maria Gomes in Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, Philippe Morillon v imenu skupine ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN o merilih za mirovne operacije EU v Demokratični republiki Kongo (B6-0190/2006);

- Angelika Beer, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Bart Staes in Raül Romeva i Rueda o demokratični republiki Kongo o Demokratični republiki Kongo (B6-0195/2006);

- Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL o merilih za mirovne operacije EU, posebno v Demokratični republiki Kongo (B6-0197/2006).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.10 , Zapisnik z dne 23.03.2006.


14. Revizija Cotonoujskega sporazuma in določitev sredstev za 10. Evropski razvojni sklad (ERS) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0004/2006) ki ga je postavil Margrietus van den Berg v imenu Odbora DEVE Svetu: Revizija Cotonoujskega sporazuma in določitev sredstev za 10. Evropski razvojni sklad (ERS) (B6-0006/2006)

Glenys Kinnock je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Hans Winkler (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Jürgen Schröder v imenu skupine PPE-DE, Marie-Arlette Carlotti v imenu skupine PSE, in Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

Govorili so Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL, Alessandro Battilocchio samostojni poslanec, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Karin Scheele in Hans Winkler.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- José Ribeiro e Castro v imenu skupine PPE-DE, o reviziji Sporazuma iz Cotonouja in določitvi sredstev za 10. Evropski razvojni sklad (ERS) (B6-0191/2006);

- Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE o reviziji Sporazuma iz Cotonouja in določitvi sredstev za 10. ERS (B6-0193/2006);

- Frithjof Schmidt o reviziji Sporazuma iz Cotonouja in določitvi proračunskih sredstev za 10. ERS (B6-0194/2006);

- Francis Wurtz, Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL o reviziji Sporazuma iz Cotonouja in določitvi sredstev za 10. ERS (B6-0196/2006);

- Eoin Ryan, Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN o reviziji Sporazuma iz Cotonouja in določitvi sredstev za 10. ERS (B6-0199/2006)

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine PSE o reviziji Sporazuma iz Cotonouja in dotaciji za 10. ERS – Odbor za razvoj (B6-0200/2006).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.11 , Zapisnik z dne 23.03.2006.


15. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Manuel Medina Ortega, Arūnas Degutis, Ilda Figueiredo, Gerard Batten, Urszula Krupa, Tunne Kelam, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mario Borghezio, Laima Liucija Andrikienė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Dariusz Maciej Grabowski, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, James Hugh Allister in Joseph Muscat.


16. Vplivi sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj (razprava)

Poročilo: Vplivi sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj [2005/2162(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Luisa Morgantini (A6-0053/2006)

Luisa Morgantini je predstavila poročilo.

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

Govorili so Maria Martens v imenu skupine PPE-DE, Glenys Kinnock v imenu skupine PSE, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, in Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Alessandro Battilocchio samostojni poslanec, Eija-Riitta Korhola, Kader Arif, Hannu Takkula, Vittorio Agnoletto in Louis Michel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.12 , Zapisnik z dne 23.03.2006.


17. Evropske politične stranke (razprava)

Poročilo: Evropske politične stranke [2005/2224(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Jo Leinen (A6-0042/2006)

Jo Leinen je predstavil poročilo.

Govorila je Margot Wallström (podpredsednica Komisije).

Govorili so Klaus-Heiner Lehne (pripravljalec mnenja odbora JURI), Jean-Luc Dehaene v imenu skupine PPE-DE, Richard Corbett v imenu skupine PSE, Jules Maaten v imenu skupine ALDE, Gérard Onesta v imenu skupine Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine GUE/NGL, Jens-Peter Bonde v imenu skupine IND/DEM, James Hugh Allister samostojni poslanec, Íñigo Méndez de Vigo, Javier Moreno Sánchez, Andrew Duff, Eva-Britt Svensson, Patrick Louis, Andreas Mölzer, Othmar Karas, Carlos Carnero González, Hans-Peter Martin, Maria da Assunção Esteves, Marie-Line Reynaud, Andrzej Jan Szejna, Aloyzas Sakalas, Józef Pinior, Zita Gurmai in Margot Wallström.

Govoril je Paul Rübig, ki je obžaloval, da je nekaj poslancev po svojih govorih zapustilo sejno dvorano, ne da bi počakali na konec razprave.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.13 , Zapisnik z dne 23.03.2006.


18. Evropsko pogodbeno pravo in sprememba pravnega reda Skupnosti (razprava)

Poročilo: Evropsko pogodbeno pravo in sprememba pravnega reda Skupnosti: pot naprej [2005/2022(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Klaus-Heiner Lehne je predstavil poročilo.

Govorila je Margot Wallström (podpredsednica Komisije).

Govorili so Diana Wallis (pripravljalka mnenja odbora IMCO), Giuseppe Gargani v imenu skupine PPE-DE, in Manuel Medina Ortega v imenu skupine PSE.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.8 , Zapisnik z dne 23.03.2006.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 367.609/OJME).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.05.

Julian Priestley

Gérard Onesta

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ilves, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Opazovalci

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Mihăescu Eugen, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Zgonea Valeriu Ştefan

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov