Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2147(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0041/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0041/2006

Συζήτηση :

PV 23/03/2006 - 5
CRE 23/03/2006 - 5

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.14
CRE 23/03/2006 - 11.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0115

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

5. Δημογραφικές προκλήσεις και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών [2005/2147(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

Ο Philip Bushill-Matthews παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Thomas Ulmer (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) και Edite Estrela (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Joel Hasse Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Amalia Sartori, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Ria Oomen-Ruijten, Marianne Mikko, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Aloyzas Sakalas, Roselyne Bachelot-Narquin και Vladimír Špidla.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου