Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2147(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0041/2006

Predkladané texty :

A6-0041/2006

Rozpravy :

PV 23/03/2006 - 5
CRE 23/03/2006 - 5

Hlasovanie :

PV 23/03/2006 - 11.14
CRE 23/03/2006 - 11.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0115

Zápisnica
Štvrtok, 23. marca 2006 - Brusel

5. Demografické výzvy a medzigeneračná solidarita (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o demografických výzvach a medzigeneračnej solidarite [2005/2147(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

Philip Bushill-Matthews uviedol správu.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Thomas Ulmer (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko) a Edite Estrela (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Struan Stevenson za skupinu PPE-DE, Joel Hasse Ferreira za skupinu PSE, Marian Harkin za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Amalia Sartori, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Ria Oomen-Ruijten, Marianne Mikko, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Aloyzas Sakalas, Roselyne Bachelot-Narquin a Vladimír Špidla.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.4 zápisnice zo dňa 23.03.2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia