Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2259(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0040/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0040/2006

Συζήτηση :

PV 23/03/2006 - 6
CRE 23/03/2006 - 6

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.15
CRE 23/03/2006 - 11.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0116

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

6. Υποστήριξη των φυτικών καλλιεργειών που δεν προορίζονται για διατροφή (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την υποστήριξη των φυτικών καλλιεργειών που δεν προορίζονται για διατροφή [2004/2259(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Neil Parish (A6-0040/2006).

Ο Neil Parish παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Agnes Schierhuber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Stéphane Le Foll, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Willem Schuth, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jeffrey Titford, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Markus Pieper, María Isabel Salinas García, James Hugh Allister, Duarte Freitas, Csaba Sándor Tabajdi, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Jeggle και Mariann Fischer Boel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου