Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 23 maart 2006 - Brussel

8. Bevoorrading van de erkende liefdadigheidsinstellingen voor de uitvoering van het Europees voedselhulpprogramma voor de armste medeburgers (schriftelijke verklaring)

De schriftelijke verklaring 75/2005 ingediend door de leden Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro en Bogusław Sonik over de bevoorrading van de erkende liefdadigheidsinstellingen voor de uitvoering van het Europees voedselhulpprogramma voor de armste medeburgers is op 23.03.2006 door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4 van het Reglement worden toegezonden aan diegenen waarvoor zij is bestemd en met vermelding van de namen van de ondertekenaars worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van 04.04.2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid