Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

10. Σύνθεση του Σώματος

Ο Şerban Nicolae γνωστοποιεί την παραίτησή του από τη θέση του παρατηρητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία είχε ορισθεί από τη Γερουσία της Ρουμανίας, με ισχύ από 10ης Απριλίου 2006. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων που ενέκρινε το Προεδρείο, το Σώμα θα ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας σχετικά με την ως άνω παραίτηση ώστε να προβούν στην αντικατάστασή του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου