Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 23 maart 2006 - Brussel

10. Samenstelling Parlement

Şerban Nicolae heeft kennis gegeven van zijn ontslag als door de Roemeense Senaat aangewezen waarnemer in het Europees Parlement, met ingang van 10.04.2006. In toepassing van de door het Bureau vastgestelde bepalingen zal het Parlement de bevoegde Roemeense autoriteiten op de hoogte stellen van dit ontslag, opdat zij kunnen overgaan tot vervanging van de betrokkene.

Juridische mededeling - Privacybeleid