Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0055(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0038/2006

Esitatud tekstid :

A6-0038/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/03/2006 - 11.4

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0105

Protokoll
Neljapäev, 23. märts 2006 - Brüssel

11.4. EÜ-Taani leping kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise lepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt, millega laiendatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades) sätteid Taanile [KOM(2005)0145 - C6-0305/2005 - 2005/0055(CNS)] - Õigusasjade komisjon. Raportöör: Jean-Paul Gauzès (A6-0038/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0105).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika