Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0055(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0038/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0038/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/03/2006 - 11.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0105

Pöytäkirja
Torstai 23. maaliskuuta 2006 - Bryssel

11.4. EY:n ja Tanskan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä, jotta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa [KOM(2005)0145 - C6-0305/2005 - 2005/0055(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A6-0038/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2006)0105)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö