Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0055(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0038/2006

Predkladané texty :

A6-0038/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/03/2006 - 11.4

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0105

Zápisnica
Štvrtok, 23. marca 2006 - Brusel

11.4. Dohoda ES/Dánsko o súdnej príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom, ktorou sa rozširuje pôsobnosť nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o súdnej príslušnosti, uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach na Dánsko [COM(2005)0145 - C6-0305/2005 - 2005/0055(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Jean-Paul Gauzès (A6-0038/2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0105)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia