Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0055(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0038/2006

Ingivna texter :

A6-0038/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/03/2006 - 11.4

Antagna texter :

P6_TA(2006)0105

Protokoll
Torsdagen den 23 mars 2006 - Bryssel

11.4. Avtal mellan EG och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om att utvidga tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område till att även gälla Danmark [KOM(2005)0145 - C6-0305/2005 - 2005/0055(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Paul Gauzès (A6-0038/2006).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2006)0105)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy