Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0056(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0039/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0039/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/03/2006 - 11.5
CRE 23/03/2006 - 11.5

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0106

Pöytäkirja
Torstai 23. maaliskuuta 2006 - Bryssel

11.5. EY:n ja Tanskan välinen sopimus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä, jotta oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa [KOM(2005)0146 - C6-0306/2005 - 2005/0056(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2006)0106)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Hélène Goudin äänestysten etenemisestä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö