Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0042B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0032/2006

Ingivna texter :

A6-0032/2006

Debatter :

PV 16/03/2006 - 6
PV 16/03/2006 - 15
CRE 16/03/2006 - 6
CRE 16/03/2006 - 15

Omröstningar :

PV 23/03/2006 - 11.6
CRE 23/03/2006 - 11.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0107

Protokoll
Torsdagen den 23 mars 2006 - Bryssel

11.6. Gemenskapens handlingsprogram inom konsumentskyddsområdet (2007-2013) ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram för hälso- och konsumentskyddsåtgärder 2007–2013 – konsumentfrågor [KOM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marianne Thyssen (A6-0032/2006).

Debatten hölls den 16.03.2006 (punkt 6 i protokollet av den 16.03.2006).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0107)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2006)0107)

Inlägg om omröstningen:

- Gerard Batten yttrade sig om den takt i vilken omröstningen genomfördes,

- Ingeborg Gräßle lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 59, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy