Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2534(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0203/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0203/2006

Συζήτηση :

PV 22/03/2006 - 6

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0108

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

11.7. Νομικά επαγγέλματα και γενικό συμφέρον για την ομαλή λειτουργία των νομικών συστημάτων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0203/2006

Η συζήτηση έγινε στις 15.03.2006 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0108)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου